Blomhoff ble i 2012 tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv. I begrunnelsen het det blant annet at han har et varmt hjerte for det diakonale, for sosialt arbeid og det enkeltes beste, og at han har vært — og er - en drivkraft i alt han deltar i.

Tok selv initiativet

I november i fjor meldte Slottet at de i lys av underslagssakenvil se på tildelingen på nytt. Nå opplyser Slottet at Blomhoff ikke lenger står som mottaker av Kongens fortjensmedalje, og at det var presten selv som tok initiativet til slettingen, skriver Vårt Land.

— Are Blomhoff har på eget initiativ tilbakelevert Kongens Fortjenstmedalje, og tildelingen er slettet, opplyser assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen til Vårt Land.

Underslag og sexkjøp

Slettingen og tilbakeleveringen skal ha skjedd i løpet av fjoråret. Tilståelsessaken mot Blomhoff gikk denne uken i Drammen tingrett. Foruten å tilstå underslag på 15 millioner kroner og bedrageri, tilsto Blomhoff i retten å ha kjøpt sex til seg selv og andre i Spania. Tilslørelsesdom

I retten fortalte Blomhoff at han i Spania i en årrekke hadde arrangert flere, store fester med prostituerte.

— Det har vært mye fester med mange deltakere på, hvor det også har vært kvinnelige deltakere.

Fire års fengsel

På spørsmål fra dommeren bekreftet Blomhoff at de vanlige festdeltakerne var menn, mens kvinnene var betalt for å være der.

— Festene har vært seksualiserte, sa Blomhoff.

Aktoratet la ned påstand om at Are Blomhoff bør få fire års fengsel, og ikke bør få mer enn ett års rabatt for å ha innrømmet underslag, bedrageri og sexkjøp.

I tillegg til fengsel i fire år, krever aktor en erstatning på 18,8 millioner kroner til Stiftelsen Betanien. Dette tilsvarer det underslåtte beløpet, pluss renter. Erstatningskravet er ikke bestridt av Blomhoff.

Dommen mot Blomhoff er ventet å falle denne uken.