— Helse Bergen har fått en administrerende direktør som har bred erfaring med helsefag, og som har stor respekt på Haukeland, sa styreleder Ranveig Frøiland like etter styret var ferdig å behandle ansettelsen.

Hun understreket at kritikken som ble fremsatt i Statens helsetilsyns rapport i etterkant av Kristina-saken også har vært en del av vurderingen.

— Vi ser imidlertid denne kritikken som en systemkritikk av Helse Bergen, sa hun.

- Overrasket

Kvinnsland innrømmer at Kristina-saken har vært en belastning det siste året.

Tidligere i høst offentliggjorde Statens helsetilsyn en rapport som kritiserte Haukeland sykehus for tre situasjoner i tilknytning til Kristina-saken.

I et av disse punktene ble hjemmebesøket hos Kristinas far, Oddmund Hjertåker, beskrevet som «uforsvarlig».

Den nye direktøren vil fortsatt ikke kommentere innholdet i rapporten direkte, men påpeker at han har lagt saken bak seg.

— Alt dette tilhører min fortid. For meg er det et avsluttet kapittel, sier han.

I en kommentar til ansettelsen sier Oddmund Hjertåker, gjennom sin advokat, Tor Lars Onarheim, at han er overrasket over ansettelsen.

— Hjertåkers erfaringer med Kvinnsland og rapporten som karakteriserer handlingene som «uforsvarlig» er bakgrunnen for denne reaksjonen, sier Onarheim.

Store budsjettutfordringer

Den nye direktøren er utdannet lege ved Universitetet i Bergen. Han er kreftspesialist, og siden 2003 har han hatt jobben som assisterende direktør i Helse Bergen

I året som kommer vil det være en hovedoppgave å balansere et stramt sykehusbudsjett.

— Vi må sannsynligvis spare i overkant av 200 millioner kroner, og utfordringen er å gjøre dette uten at det får for store konsekvenser, sier han.

Han understreker at alle som trenger behandling skal få det, men at de med mindre alvorlige sykdommer vil merke at det er mindre penger.

Et av de konkrete målene Kvinnsland har for neste år er å få til en god plan for videreutvikling av sentralblokken ved sykehuset.

— Hvis dette ikke er på plass innen et år, blir jeg skuffet over egen innsats, sier han.

Godt likt

Blant de ansatte er Kvinnsland respektert. Hovedtillitsvalgt for overlegene, Kjell Vikenes, ser frem til samarbeidet med den nye sjefen.

— Vi har hatt et godt samarbeid så langt, og håper nå det kan bli ro rundt ledelsen. Vi har tøffe tak foran oss, understreker han.

Han påpeker at det heller ikke er en ulempe at Kvinnsdal har en sterk faglig tyngde.

— Det er en klar fordel å mestre skjæringspunktet mellom økonomi, fag og forskning. Vårt inntrykker at Kvinnsland gjør dette.

Overlegen håper også Kristina-saken nå er tilbakelagt.

— Vi har lest rapporten fra Helsetilsynet grundig, og håper alle parter har tatt lærdom av dette. Vi tror ikke dette kommer til å svekke Kvinnsland i jobben som direktør, sier Vikenes.

Vegar Valde