Det er i den siste utgaven av det vitenskapelige tidsskriftet Science at en internasjonal gruppe med forskere for første gang har klart å kartlegge hele den genetiske sammensetningen til Giardia-parasitten.

— Det er absolutt betydningsfullt at man nå har fått kartlagt arvematerialet til Giardia-parasitten, sier Truls Krogh, leder ved avdeling for vannhygiene hos Folkehelseinstituttet. Om lag 1500 personer fikk påvist Giardia i Bergen etter utbruddet i 2004, og 30 personer har utviklet ME, eller kronisk energisvikt, etter utbruddet for tre år siden.

— Etter som vanlig behandling mot parasitten er effektiv for de aller fleste mennesker, er det i første rekke de kronisk syke dette er rettet inn mot, sier Krogh.

Han tør ikke spekulere i hvor lang tid det kan ta før eventuelle nye behandlingsmåter kan være på plass. Folkehelseinstituttet følger likevel utviklingen nøye.

— Sykdom knyttet til Giardia er relativt beskjedent i Norge. Derfor har ikke dette topprioritet hos oss i dag, men vi følger med på utviklingen, sier Krogh.

Han sier at man har forsøkt å få kartlagt hele arvematerialet til parasitten før, men at det har vært for vanskelig.

— Men med dagens teknologi er det blitt nesten et rutinearbeid, sier han.