— Situasjonen er svært alvorlig. Vi balanserer på driftskreditten vår hver eneste måned, og har i praksis ingen penger til overs. Spesielt er høstmånedene kritiske. Overforbruk på driftsbudsjettene i månedene forut kan få dramatiske følger. Permitteringer kan bli resultatet om ikke alle ser til at budsjettet blir fulgt ned til den minste krone, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland.

— Skulle det verste skje, må vi innskrenke driften slik at vi kan overholde de økonomiske forpliktelsene både overfor de ansatte og våre kreditorer, understreker direktøren.

Les også: Bråstopp på Haukeland

Kritiske høstmåneder

I forrige uke ble alle de fem hundre mellomlederne informert om den vanskelige økonomiske situasjonen. Og i morgen blir saken satt på dagsordenen i styret.

Helse Bergen har en kassakreditt på vel 1,4 milliarder kroner. Ved årsskiftet var nesten hele kreditten brukt opp. Bare 52 millioner kroner sto i igjen. For en virksomhet med et årlig driftsbudsjett på vel syv milliarder kroner, er det jevngodt med ingenting

En prognose til styret viser at det er oktober, november og desember som blir de kritiske månedene i år. I disse tre månedene ligger det an til at utgiftene blir større enn inntektene i sykehuskassen.

Skyver på regninger

  • Da ser vi ingen annen råd enn å skyve på de største regningene for å få penger nok til å utbetale lønn til våre ansatte, konstaterer Kvinnsland.

Planen er å søke Kommunal Landspensjonskasse (KLP) om å få utsatt innbetalingene av de ansattes pensjonspremier, et beløp på til sammen i underkant av 300 millioner kroner.

Det er ikke første året at Helse Bergen og andre helseforetak har hatt vanskeligheter med å balansere pengestrømmen ut og inn av foretakene.

Inntil i fjor har staten kommet helseforetak med likviditetsproblemer i møte om de har fått problemer mot slutten av året. Men etter at Stortinget nå har fastsatt den endelige investerings- og finansieringsmodellen for sykehusene, går det ikke lenger an å søke om akutt statlig finansieringshjelp.

Les også: – Sørg for penger, Hanssen

Skrapte bunnen i fjor

Kassen i Helse Bergen var bunnskrapt også i november og desember i fjor. Da ble også premieinnbetalingene til KLP utsatt.

  • Denne utsettelsen har gitt oss en ekstra renteutgift på 1,5 millioner kroner, sier fungerende økonomidirektør, Dagfinn T. Hallseth.

I fjor høst søkte Helse Vest Helse- og omsorgsdepartementet om å få utvidet kassakreditten for Helse Bergen, men fikk avslag.

  • Finansieringsreglene og helseforetakets stramme økonomi tillater ikke det, opplyser Hallseth.

- Bekymringsfullt

Styreleder Ranveig Frøiland sier situasjonen er bekymringsfull.

  • Vi har allerede fått beskjed om at det er nytteløst å søke om utvidet driftskreditt i år. Det viktigste nå er få balanse i driftsbudsjettet, og også få opparbeidet en reserve slik at vi har noe å gå på til å dekke uforutsatte kostnader, sier Frøiland.
  • Likevel mener jeg vi må gjøre en henvendelse til Helse Vest allerede nå slik at regionforetaket er oppmerksom på den vanskelige situasjonen, sier Frøiland.

Les mer i BTs papirutgave i dag

Økonomiprofessor: — Myndighetene må punge ut

Legetillitsvalgt stoler på staten

(BT torsdag 19. februar 2009)

Si din mening om situasjonen i Helse Bergen i feltet under!

BRUTAL VIRKELIGHET: Prognoser viser at Helse Bergen ikke vil ha penger til å betale de ansatte lønn mot slutten av året. - Det er det brutale virkelighet om vi ikke holder budsjettet, konstaterer administrerende direktør Stener Kvinnsland.ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN