Siden 1987 har mannen kjørt uten gyldig førerkort. Han er dømt åtte ganger tidligere for brudd på Vegtrafikklovens paragraf 24. I mai og juni i fjor ble han tatt for to nye tilfeller av kjøring uten førerkort.

Nordhordland tingrett mente de gjentatte lovbruddene måtte få en merkbar konsekvens for HMS-rådgiveren, og han ble derfor dømt til ubetinget fengsel.

Retten kom til at 21 dager ville være passende, men på grunn av mannens uforbeholdne tilståelse fikk han fradrag. Dommen ble dermed satt til 16 dagers fengsel.

I tillegg ble mannens bil inndratt. Han har brukt den samme bilen hver gang han har blitt tatt.