— Jeg vet det er sterke ord, men jeg mener at legene tok livet av Endre med sin inkompetanse. Nå har fylkeslegen endelig gitt oss rett i det, sier Marianne Halsvik Gjersvik.

9. april for nesten fem år siden ble Endre Halsvik Gjersvik dårlig. Mye gikk galt på veien fra Fana legevakt, til Bergen legevakt og til slutt Akuttmottaket på Haukeland.

Mammahjertet mitt har hele tiden sagt at Endre hadde vært hos meg nå hvis de hadde gjort jobben sin. Det er derfor jeg har kjempet.

Fylkeslegen fastslår at hjelpen Endre fikk før han døde ved Haukeland Universitetssykehus ikke var faglig forsvarlig.

Åpnet for tredje gang

Det er første gang fylkeslegen har åpnet en sak for tredje gang. Denne gangen ga fylkeslegen foreldrene medhold.

«Det tilbudet Endre Halsvik Gjersvik fikk de første 1–2 timene etter innkomst var ikke i samsvar med kravet til faglig forsvarlighet.», skriver fylkeslege Helga Arianson.

— Det er en slags seier. Endelig ser fylkeslegen det vi har sett hele tiden. Men det er en seier som du bare blir lei deg av, sier Endres far.

— Mammahjertet mitt har hele tiden sagt at Endre hadde vært hos meg nå hvis de hadde gjort jobben sin. Det er derfor jeg har kjempet, sier mamma Marianne Halsvik Gjersvik.

Ba pappa om hjelp

Til tross for foreldrene desperate bønn om hjelp ble gutten deres stadig sykere da de kom til Akuttmottaket ved Haukeland Universitetssykehus i 2008. Da legene skjønte alvoret var det for sent.

I fem timer hadde Endre enorme smerter. Ved hans side var faren, som var vitne til at gutten hans hadde det så vondt.

— Det siste han sa før han ble bevisstløs var: «Du må hjelpe meg, pappa. Eller så dør jeg.» De fem timene med lidelse har vært min drivkraft i denne kampen, sier Frank Halsvik Gjersvik.

Forlenget lidelsen

Foreldrene er fortsatt sinte.

— Vi har møtt et lukket helsesystem og måttet kjempe så hardt. Det har påført oss mye mer lidelse enn vi hadde trengt. Hadde vi fått dette svaret fra fylkeslegen for fire år siden kunne vi ha kommet oss litt videre i livet. Å ta denne kampen alene er den jævligste måten du kan miste et barn på, sier foreldrene.

I 2009 ga Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) foreldrene medhold. Denne avgjørelsen støttet seg på to uavhengige spesialister, som konkluderer med at Endre burde fått diagnose og behandling raskere.

Fylkeslegen mener det er åpenbart at legene som var i Akuttmottaket ved Haukeland to timer etter ankomst ikke oppfattet hvor alvorlig syk Endre var. De tok kontakt med bakvakten, fordi de var usikre, men den mer erfarne bakvakten rykket ikke ut.

«Vurdert i ettertid er det åpenbart at bakvakten burde ha rykket ut og selv vurdert pasienten», skriver Arianson.

Hun plasserer ansvaret hos avdelingsledelsen og ber de se på rutinene sine.

Haukeland svarer ikke

Fylkesmannen ber om et svar fra Medisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus innen 1. april. På grunn av dette ønsker ikke avdelingsdirektør Lars Birger Nesje å kommentere saken.

— Foreldrene er påført en enorm sorg ved dødsfallet til Endre. De har hele tiden hevdet at han ikke fikk forsvarlig helsehjelp, sier familiens advokat, Wenche Svoren.

hopsveien.jpg
ODD E. NERBØ

Hun kom inn i saken i 2011. Da hadde foreldrene kjempet i tre år uten juridisk bistand.— Det offentlig bør sikre at de som kommer i slik situasjon får nødvendig hjelp til å fremme saken sin, sier Svoren.

Hun understreker at hendelsesforløpet er det samme nå som den gang.

— Fylkesmannen burde gjort denne vurderingen allerede i 2008. Det er riktignok innhentet spesialisterklæringer og det er truffet vedtak av Norsk Pasientskadeerstatning i mellomtiden, men dette i seg selv er ikke avgjørende for de vurderinger som fylkeslegen skal gjøre. Fylkeslegen har en svært viktig oppgave i slike saker. Derfor er det viktig at publikum har tillit til at dette blir utført på best mulig måte, sier Svoren.

Fylkeslegen beklager

Fylkeslegen beskriver saken som «svært tragisk» med et uvanlig sykdomsforløp der man aldri kom frem til en sikker diagnose.

— Det har ikke vært mulig å komme til bunns i alt. Dette har vanskeliggjort vår vurdering. I ettertid ser vi at vi burde ha håndtert denne saken annerledes fra starten av. Noen saker er vanskeligere å vurdere enn andre, og vi beklager sterkt at vi har brukt flere runder enn vanlig denne gangen, sier fylkeslege Helga Arianson.

— Hvilken vekt har dere lagt på uttalelsen fra de to spesialistuttalelsene som kom frem i forbindelse med at saken var innom NPA?

— Ved siste vurdering av saken har vi særlig lagt til grunn en ny og grundig analyse og vurdering fra sykehusets side. NPE-uttalelsene er vektlagt på linje med alle andre dokument i saken, sier Arianson.

Foreldrene får aldri Endre tilbake, men de håper at deres kamp har endret noe.— Jeg håper at ingen må gå i mine sko, men at det skal bli litt lettere å gå i mine fotspor for andre foreldre som opplever noe sånt. Men livet ditt blir aldri det samme etter at du har mistet et barn. Det blir ødelagt, sier Marianne Halsvik Gjersvik.

LANG KAMP: 9. april er det fem år siden Marianne Halsvik Gjersvik og Frank Gjersvik mistet sønnen. I fem år har de kjempet for en rettferdig evaluering av hva som skjedde den kvelden han skulle ha fått god nok medisinsk behandling.
ODD E. NERBØ