KRISTINE HOLMELID

— Sex-trakassering er dessverre et tema som tas opp i liten grad. For studentene er dette svært vanskelig å snakke om, og universitet har heller ingen oversikt. Det burde vært undersøkelser om temaet, sier likestillingspolitisk ansvarlig Tone Wasbak Melbye hos Norsk Studentunion (NSU) i Bergen.

En av ti studenter ved Universitetet i Oslo fortalte i en undersøkelse i 1996 at de hadde følt seg utsatt for seksuelt press fra foreleser eller veileder.

I går skrev Bergens Tidende om en professor ved UiB som ble sparket på dagen etter anklager om sex-trakassering fra fem kvinner. Nå går universitetet til Høyesterett for å unngå at mannen får komme tilbake i jobben.

— Vi vet at trakassering foregår, men ikke hvor utbredt problemet er. Studenter kan komme i et avmakts- eller avhengighetsforhold til sin veileder. Det er utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for forholdet mellom student og veileder, sier likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø ved UiB.

Likestillingsrådgiveren sier at universitetet tar problemstillingen på alvor.

— Vi driver holdningsskapende arbeid både overfor studenter og ansatte. I forbindelse med fagkritisk dag 1. mars vil kvinne- og kjønnsperspektiv på studier og forskning være i fokus. Da vil også problemstillingen trakassering være et tema, sier Skarsbø.