— Dette er vanskelig å ha oversikten over fordi mange kan flere problemer samtidig. Kombinasjonen rus og psykiatri er for eksempel svært vanlig, sier han.

Overbetjenten vet heller ikke hvor mange forsøk på selvmord og selvskading som skjer i arresten.

— Dette gir et viktig signal om at noe er feil i behandlingen av psykiatriske pasienter i Norge, sier generalsekretær i Rådet for Psykisk helse, Sunniva Ørstavik.

Hun mener flere burde anmelde kritikkverdige forhold innen psykiatrien.

— Jeg kjenner ikke til at dette skjer ofte, men flere burde kanskje prøve den muligheten. Dessverre er det slik at mange av disse menneskene ikke har overskudd til å skrive en anmeldelse, sier Ørstavik.

Generalsekretæren får stadig henvendelser fra pasienter og pårørende som forteller om bruken av glattcelle.

— Så langt det er mulig bør syke mennesker slippe å sitte i fengsel når de egentlig trenger hjelp, sier Ørstavik.