Forsker Torbjørn Hægeland i Statistisk sentralbyrå har jobbet med å beskrive og forklare forskjeller i karakternivå i grunnskolen i Norge. Han sier at det er tre hovedgrunner til ulikheter:

— Elevsammensetning, sosiale og økonomiske forskjeller

— Ulikheter i skolenes undervisning

— Tilfeldig variasjon fra år til år

Foreldre forklarer mest

Det første punktet har vist seg å være den viktigste forklaringen, særlig når man ser på foreldrenes utdanningsnivå.

— Studier viser at foreldres utdanning kan forklare en tredel av variasjonen vi finner i elevenes karakterer. Det er en veldig sterk forklaring, sier Hægeland.

Han tviler likevel på at forskjellen mellom Oslo-foreldre og bergensforeldre er stor nok til å forklare ulikheten på de nasjonale prøvene.

— Derfor kan det hende at de nasjonale prøvene kan brukes som en indikator på kvaliteten på undervisningen i kommunene, sier han.

Færre ressurser

Også professor i undervisningssosiologi Jon Lauglo ved Universitetet i Oslo peker på foreldres bakgrunn som den viktigste forklaringen.

— De nasjonale prøvene blir først interessante når man ser på hva det blir ut av barn av folk på samme utdanningsnivå, sier han.

Trond Hofvind er seksjonsleder for grunnskole i Utdanningsforbundet Hordaland. Han tror kompetansen til lærere i Bergen er vel så god som andre steder, og mener ressurssituasjonen må ta skylden.

— Vi har god tilgang til nye lærere. Men antall lærere i forhold til elever synker stadig. I Trondheim har de snudd denne utviklingen, mens vi har opplevd en klar forverring, sier Hofvind.

Han peker på færre delingstimer som en av konsekvensene.

- Trenger penger

Oppvekstbyråd Tomas Moltu (KrF) medgir at Oslo har brukt mer penger på innholdet i skolen.

— Det er det vi har gjort også i neste års budsjett, når vi øker rammetimetallet og skjermer tiltak for dem med lese- og skrivevansker. Du kan si at vi prioriterer innholdet i skolen fremfor andre ting, sier Moltu.

At bergenselevene gjør det spesielt dårlig i regning, gjør ham overbevist om at det er riktig å satse ekstra på realfag.

— Men skal vi klare å få til alt vi ønsker, trenger vi midler fra staten. Målsettingen er å gjøre det bedre de neste fire årene, og da håper jeg på økte overføringer som vi kan bruke på skole, sier byråden.