— Skolen tar påstandene fra foreldre på alvor. Som leder opplever jeg det som trist og vondt når elever ikke har det bra, sier rektor Hillevi Runshaug.

Hun viser til at det forrige skoleår ble satt inn tiltak for å bedre situasjonen og sier at situasjonen da bedret seg.

— I januar 2011 mottok skolen klager om at enkeltelever ikke hadde det bra på skolen. Disse klagene holder skolen på å behandle. Jeg kan ikke gå nærmere inn på enkeltsakene i media mens klagebehandlingen pågår, sier Runshaug.

  • Hva har skolen eventuelt ikke gjort godt nok i denne saken?
  • Det må komme frem i klagebehandlingen

**Les også:

Seks jenter plaget ut av samme klasse**

— Hva har skolen gjort for å møte foreldrene og elevenes misnøye?

  • Lærerne har vært oppmerksomme på å følge opp elevene og arbeide med klassemiljø og klasseregler, elevene er blitt fulgt opp enkeltvis og skolen har satt inn ekstra lærerressurser.
  • Like fullt har seks elever sluttet på kort tid. Er det vurdert å flytte på dem som har stått for plagingen og uroen i stedet?

— Skolen skal være en inkluderende skole. Vi jobber for at elever, som tilhører Rothaugen skole, skal få gå på Rothaugen skole.

— Det er selvfølgelig helt uakseptabelt at elever må bytte skole for å få et godt nok læringsmiljø. Dette er en veldig spesiell sak og en sak som er veldig beklagelig, sier skolebyråd Filip Rygg (KrF).

**Les også:

— Mobberne må flyttes**

  • Har skolen og skoleeier, altså kommunen, gjort det de skal i denne saken?
  • Det vil aldri være tilstrekkelig for oss i Bergen når elever føler at må skifte skole eller slutte, sier Rygg.

Kamp mot mobbing står sentralt for skolebyråden som forfekter en «nullvisjon» mot mobbing.

  • Vi vet at vi har en del mobbing i Bergen. Vi er like dårlige på dette som resten av landet og det er altfor dårlig, sier Rygg.