Sykehjemslege Bahareh Jouleh jobber ofte overtid for å rekke å gi nødvendig behandling til pasientene på Ladegården sykehjem. Alt ut over det øyeblikkelig nødvendige, må ofte vente.

— I lengre perioder får jeg ikke gjort det jeg vet jeg burde gjøre: Å se til pasienter når de kommer, undersøke dem og snakke med de pårørende, sier Jouleh.

Hun er også tillitsvalgt for sykehjemslegene i Bergen, og får stadig henvendelser fra andre leger som er i samme situasjon.

— Som lege har man ansvar for folks liv og helse. Jeg, som mange av mine kolleger, har vært engstelig for hvordan det skal gå om jeg ikke rekker å gjøre det jeg skal.

Dødsfarlig

Jouleh har sammen med en annen lege i 20 prosent stilling, ansvaret for til sammen 107 pasienter på Ladegården sykehjem. 26 av dem er på korttidsplass, der pasientene ofte trenger mer tilsyn.

Jouleh er ikke i tvil om at dette er altfor mange pasienter for en person, men dette er langt fra det verste eksempelet i Bergen. På flere sykehjem er det ikke lege til stede hver dag.

— Jeg er blant de heldige, også fordi mitt sykehjem er et av tre i Bergen som bruker et godt journalsystem, sier Jouleh.

Systemet de fleste sykehjemmene bruker heter Profil. Ansatte ved sykehjemmene mener det er altfor tungvint og uoversiktlig. Dette fører igjen til at legene får enda mindre tid til pasientene.

— Der de har det gamle journalsystemet og i tillegg er underbemannet, er det dødsfarlig, sier Jouleh.

- Det haster

Mandag skrev BT at hovedtillitsvalgt for leger i Bergen, Elin Thorsen, har sendt en bekymringsmelding til kommunen, om at arbeidspresset for sykehjemslegene er for stort.

Situasjonen ble forverret 1. januar i år, da Samhandlingsreformen trådde i kraft. Den største endringen var at mens kommunene før kunne la utskrivingsklare pasienter ligge ti dager på sykehus før de kom til sykehjemmene, må de nå ta imot dem innen 24 timer. Dette gjør at pasientene som kommer til sykehjemmene er sykere enn før.

Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege i Bergen, har hørt flere si de frykter konsekvensene av arbeidspresset. Hun etterlyser politisk handling.

— Vi sa ifra allerede i mai i fjor om at Samhandlingsreformen ville kreve mer ressurser og kompetanse på sykehjemmene, sier Enoksen.

Det ble da bedt om at normen for legedekning på sykehjemmene fra 2003 måtte revideres, men først i mars i år ble arbeidet med å se på det startet.

— Enda er det ikke behandlet av bystyret, og nå haster det, sier overlegen.

Dødsfall kan skje igjen

I april døde Sigurd Opheim på Haukeland. 88-åringen hadde bodd på Sykehuset Florida i Bergen i én måned, men fikk mangelfull oppfølging av diabetessykdommen på sykehjemmet. Opheim ble akutt syk og døde 25. april.

- Kan noe slikt skje igjen slik situasjonen nå er?

— Ja, det kan det. Om legene ikke har tid, vil sånne ting kunne skje. Det er det som gjør situasjonen så belastende, sier Enoksen.

Også Jouleh er klar på at det ikke bare er på Sykehuset Florida tilstanden er uakseptabel. Hun har sittet i et utvalg som har kommet med en rapport til Bergen kommune der de ber om bedre legedekning.

— Inntil det er gjort noe med er det ingen som kan garantere at en hendelse som den på Florida ikke skjer igjen andre steder, sier Jouleh.