— Jeg kan ikke huske at det har skjedd så lenge jeg har vært i kommunen, sier seniorrådgiver Ole Vorland, som behandler saken på vegne av Bergen kommune.

Kommunaldirektør Finn Strand har selv ikke ønsket å involvere seg i saken, men overlatt den til Vorland i byrådsavdeling for helse og omsorg.

Han vedgår at det er høyst uvanlig at Arbeidstilsynet må kobles inn for å ordne opp i konflikter hos kommunens avdelinger.

— Vi så at vi kunne håndtere saken selv. Vi vurderte i utgangspunktet at ekstern hjelp ikke var nødvendig og at vi hadde oversikt i saken, sier han.

Vorland valgte å avvise de ansattes bønn om hjelp i et kort brev, uten å kontakte dem for å få en utdyping av konflikten.

— Vi følte at det ikke var nødvendig og at vi hadde oversikt i saken, sier han.

Ifølge de ansattes advokat, Svein Ove Balle, prioriterer Bergen kommune sine ledere, og ikke de ansatte på lavere nivå. Ole Vorland hevder imidlertid noe annet.

— Jeg håper jo vi tar like godt vare på begge to, og vil følge opp dette.

En av de ansatte fikk en skriftlig advarsel til tross for at Arbeidstilsynet ga beskjed om at saken ikke skulle gjøres til personalsak.

— Vi ville ha blitt gitt den uansett, men jeg kan jo se at det traff sammen i tid med dette brevet, sier Vorland.

De ansatte er innkalt til et møte med organisasjonspsykolog Bjørn Inge Raknes førstkommende fredag.