Byrådet ønsker å skyve flere idrettsanlegg frem i tid, og heller satse på investeringer hvor det ikke også må brukes penger på drift.

Følgende anlegg rammes:

  • Langevann kajakkanlegg.
  • Leikvang Idrettshall.
  • Sportsskytteranlegg i Fana.
  • Motorsportanlegg på Eikås.

— Satser på idrett

I budsjettforslaget skriver byrådet at dersom disse anleggene skal realsieres i løpet av de nærmeste årene, må det bli utenfor kommunale rammer.

Finansbyråd Henning Warloe understreker likevel at det skal satses på idrett.

— Blant annet er kuttene til idrettslagene borte på dette budsjettet. Idrettsstipendene er tilbake, sier han.

Dessuten skal utbygginge nav sentralidrettsanlegget i Seimsmyrane starte neste år.

Nytt fryseanlegg

Byrådet ønsker likevel først og fremst å bruke penger på idrettstiltak som ikke krever eget driftsbudsjett.

  • Fryseanlegg i Bergenshallen (16 millioner)
  • Gulv og tribune i Haukelandshallen (6 millioner)

— Fryseanlegget er vi simpelthen nødt til å prioritere, sier Warloe.

PRIORITERES IKKE: Motorsportsenteret på Eikås.
HELGE SKODVIN