• Byantikvaren skulle mer enn gjerne bidradd med en fargeplan for Torgallmenningen, men etter budsjettkuttet i Byrådet har vi ikke økonomi til annet enn lovpålagte oppgaver. Beklagelig, men sant.

I slutten av januar rykket arkitekt Jostein Molden ut i Bergens Tidende og ba byantikvaren gjøre et grep for å få fargesettingen på husene på Torgallmenningen under kontroll.

Etter Moldens oppfatning har fargebruken i byens storstue løpt løpsk, med rosa og grønt der det bør være varmere farger.

— Molden har absolutt et poeng, men etter det kraftige kuttet i årets budsjett må byantikvarens kontor utelukkende konsentrere seg om oppgaver som er pålagt oss etter kulturminnevernloven, i praksis oppgaver som knytter seg til byggesaker der antikvarisk myndighet skal uttale seg, sier Myrvoll.

I tørre tall er byantikvarens budsjett redusert fra drøye fem millioner kroner til rundt tre og en halv million, hvorav én million er øremerket Stiftelsen Bryggen.

- Beinhardt kutt

— Etter det første budsjettkuttet på tre millioner satt vi igjen med mindre budsjett enn vi hadde da jeg begynte som byantikvar i 1993. Det er beinhardt og får den umiddelbare konsekvens at vi må innstille all publikumsservice, også de meget populære rådgivningstimene der folk har fått råd i forbindelse med fargesetting og ombygging.

Ifølge Myrvoll rammes nå også all byggesaksbehandling som ikke har høy verneklasse.

— For eksempel må arkitektur fra nyere tid nedprioriteres, for eksempel bygg tegnet av en arkitekt som Ole Landmark, sier Myrvoll.

Hun gir uttrykk for forundring over at politikerne ikke i større grad er interessert i fagfolks råd.

- Massakre

Da budsjettkuttet for byantikvarens etat ble kjent i månedsskiftet november/desember, karakteriserte Myrvoll det på følgende måte:

«Dette er en massakre og komplett meningsløst. Jeg er både rystet og forbannet.»

Etter den tid har byantikvarens kontor fått overført ett årsverk fra fylkeskommunen, for å dekke nye oppgaver, blant annet behandling av kirkesaker. Fra byrådsavdelingen er det tilført en halv million.

— I forhold til den prestisje og de forpliktelser Bergen har som verdensarvby, er dette uansett pinlig tynt, men jeg er innstilt på å se an utviklingen, sier Myrvoll.

Hun karakteriserer situasjonen for byantikvarens fagetat som alvorlig og beklager sterkt at byantikvaren må legge ned all publikumsservice.

— Torgallmenningen hadde vært et velegnet sted å sette inn byantikvarens fargeekspertise, men den ekspertisen må nå brukes til andre saker, de lovpålagte, sier Siri Myrvoll.

TRIST: Byantikvar Siri Myrvoll skulle gjerne ha gitt råd om riktige farger på husene på Torgallmenningen, men har ikke budsjettmidler nok.<p/> ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE
IKKE FARGEPLAN: Etter budsjettkuttet har byantikvaren ikke kapasitet til å tilby en fargeplan for husene på Torgallmenningen.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND