Det er klart etter at midlene fra regjeringens finanskrisepakke til NAV nå er fordelt. Krisepakken inneholder totalt 320 nye stillinger. NAV Hordaland fikk et bruttobeløp på rundt 12 millioner kroner, noe som ikke gir rom for utvidet bemanning.

— Vi hadde håpet på mer, men vi skal klare det, sier fungerende fylkesdirektør Truls Nordahl.

  • Vi hadde tatt høyde for at beløpet kunne komme til å ligge i denne størrelsesorden. Det kom ikke som noe sjokk, sier han.

Utsetter NAV-reform

Søndag formiddag melder regjeringen at den, etter at det har stormet rundt NAV den siste tiden, har besluttet å utsette en av reformene NAV jobber med. Det gjelder nye ordninger innenfor arbeidstilvenningspenger, som skal erstatte blant annet attføringsstønad og rehabiliteringspenger. Reformen skulle vært innført 1. oktober.

NAV Hordaland brukte i 2008 32 millioner kroner mer enn budsjettet tilsa, og ansatte 80 flere vikarer enn det var penger til. Nå må livremmen strammes kraftig, ledighetskrise eller ikke. Det står fast at alle midlertidige kontrakter skal avvikles, og det er fortsatt full stillingsstopp.

Kriseteam

  • Hvordan skal en økning i ledigheten møtes?
  • Det er stor usikkerhet om hvordan utviklingen vil bli. Vi må forberede oss på at ledigheten vil øke, og kanskje kraftigere enn noen har forutsatt. Men vi har lagt opp en beredskapsplan for et eventuelt slikt scenario. Vi har et beredskapsteam klart som skal kunne settes inn på kort varsel dersom arbeidsløsheten skulle stige dramatisk, sier Nordahl.
  • Beredskapsteamet består av personer som har kompetanse på dagpenger, og som er klare til å steppe inn på dagpengeområdet hvis behovet skulle oppstå og arbeidsledigheten begynner å nærme seg en topp. Dessuten har regjeringen bebudet at hvis dette skulle skje, vil det bli satt inn ytterligere tiltak og bevilge ekstramidler i forhold til arbeidsledige, sier Nordahl.

Kuttet køene

NAV Hordaland var før jul i samme situasjon som Oslo er i nå med en saksbehandlingstid på seks-åtte uker for utbetaling av dagpenger til arbeidsløse.

I januar og hittil i februar har NAV Hordaland gjennomført en intens dugnad med sikte på å få avviklet køene, og har stort sett klart det. Målsettingen for dugnaden var å få behandlingstiden ned på tre uker. Pr. i dag blir 80 prosent av sakene ferdigbehandlet innen den fristen.

  • Disse fristene skal vi klare å holde også i tiden fremover, sier Nordahl.

Les mer i Bergens Tidende

_En av to NAV-ansatte får for dårlig opplæring

NAV-ansatte: — Vi sitter her som klovner_

(BTs papirutgave søndag 22. februar 2009)

Hva bør gjøres med NAV-problemene? Si din mening i feltet under!