— Det er blitt nesten tre ganger så dyrt å analysere prøvene, sier Leif Waage, assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen Region vest.

Derfor nedprioriterer fengslene å teste fanger for bruk av narkotika. I løpet av årets fire første måneder er det tatt 1400 prøver. I 2009 ble det tatt mer enn 1900 prøver i samme periode.

Flere blir tatt

  • Dette er et problem for oss. Det er blitt en stor merkostnad som vi må tilpasse budsjettet vårt. Før betalte vi bare for utstyr og porto. Nå krever laboratoriet 240 kroner i tillegg for hver prøve, sier Waage.

Samtidig øker andelen av fanger som blir narkotatt. I fjor testet 15 prosent positivt. I år inneholder 18 prosent av prøvene spor av narkotikabruk.

— Dette er svært små variasjoner. Det er ingenting som tyder på at det flyter av rusmidler i våre fengsler, understreker Waage.

Dobling på Østlandet

Det står i skarp kontrast til uttalelser fra Kriminalomsorgen på Østlandet, der det meldes om dopflom, ifølge VG.

— Narkobeslagene er eksepsjonelt høye, sier leder for hundepatruljen i Region Sør-vest og Region Øst, Svein Pettersen til avisen.

Der meldes det om en dobling i tallet på beslag i fengslene sammenlignet med i fjor. Cannabis, amfetamin og metamfetamin dominerer funnene.

— Det handler om at flere innsatte har rusproblemer, i tillegg til at flere soner i åpne fengsler med lavere sikkerhetsnivå, sier Pettersen.

Liten økning

For to år siden meldte bt.no at fengslene på Vestlandet lå på topp i antall narkobeslag.

Men økningen fra i fjor til i år er minimal her sammenlignet med fengslene østpå.

Ifølge Leif Waage er det i 2010 gjort 249 beslag av narkotika og brukerutstyr i løpet av første tertial. I fjor var tallet 244 beslag. Og Waage sier narkohundene har vært like aktive i år som tidligere.

— Tallene går opp og ned, men narkoproblemet i fengslene er konstant, fastslår Waage.

- Få eller ingen konsekvenser

- Hva skjer når en fange blir narkotatt?

— Det er alt fra at man har en samtale med vedkommende, man får tilbud om behandling og til at man får restriksjoner på besøk og samvær med andre. I tillegg anmelder vi all besittelse av stoff. Om politiet gjør noe i forhold til anmeldelsen, varierer nok med mengden av stoff, sier Waage.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund mener reaksjonene er altfor milde.

— Problemet er at besittelse og bruk av narkotika i fengsel har få eller ingen konsekvenser for den innsatte. Dette er resultatene av en lite streng narkotikapolitikk, sier Knut Are Svenkerud, leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund til VG.