Kjempebygget på 14 000 kvadratmeter ble bygget i 1960-årene og tatt i bruk i 1966 som hovedbase for Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Det har hovedsakelig vært brukt til medisinsk forskning og undervisning av legestudenter. Nå er det avleggs og ufunksjonalistisk. Og ikke bare det, komplekset er proppfullt av asbest.

50 millioner kroner

Fungerende eiendomsdirektør Agnethe Erstad Larsen ved UiB sier at beregninger som er foretatt viser at det vil koste minst 50 millioner kroner å jevne bygget med jorden.

— Det høres ut som et svært høyt beløp, men å rive asbestholdige bygninger er en kostbar og omstendelig prosess. Hele bygget må nærmest plukkes ned bit for bit, og det er mange hensyn å ta i forbindelse med sikkerhetstiltak og spesielle forholdsregler under riveprosessen. Og de 50 millionene som trengs til å utføre arbeidet, har vi foreløpig ikke, sier hun.

Utdatert

Den utdaterte universitetsbygningen er nærmeste nabo til «Odontologen», som ble bygget omtrent på samme tid og som også for lengst har gått ut på dato. Det har lenge vært tanken at tomten der den tomme «preklinikken» står, skulle brukes til det planlagte nybygget for Odontologisk fakultet.

Fikk ikke penger

Men da statsbudsjettet ble lagt frem sist fredag, ble det klart at regjeringen ikke hadde tilgodesett Universitetet i Bergen med penger til det lenge planlagte odontologibygget. Dette får konsekvenser også for rivingen av de prekliniske institutter. Midlene skulle gå av samme potten. Dermed er det høyst usikkert hvor lenge det ubrukelige bygget blir stående. Det hele avhenger av når det kommer statlige midler til nytt odontologibygg.

BB-bygget

Mesteparten av aktivitetene som tidligere var samlet i de nå riveferdige bygningene på Årstadvollen, er for lengst overflyttet til det tipp topp moderne nybygget i tilknytning til Haukeland Universitetssykehus, det såkalte BBB-bygget (Bygg for biologiske basalfag). Milliardbygget, som ligger like bak sentralblokken, er på 48 000 kvadratmeter og har kostet over en milliard kroner.

FINT, MEN UBRUKELIG. Det ser fint ut fra utsiden, det snart femti år gamle universitetsbygget på Årstadvollen, men det var bygget i en tid da kravene til lokaliteter var mer beskjedne, og da asbest var populært i byggematerialer.
Deisz, Ørjan