— Vi har hatt et etterslep i mange år. Det kommer av driftsunderskuddet vi har hatt, bare i år skal vi betale tilbake 200 millioner av gammel gjeld, sier byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit (V).

— Men er det greit at det ser slik ut?

— Nei, det er ikke greit. Jeg skulle ønske at vi hadde mer penger og at ting kunne gjøres i høyere tempo. Men med de store underskuddene har vi spist opp fremtiden, sier Tveit, og legger til at planen er at i 2008 skal underskuddene være tilbakebetalt.

Han sier at alt som har med helsepålegg å gjøre, blir fikset. Pengene som er satt av til Fridalen er ifølge Tveit kommet nettopp som en konsekvens av at skolebygg står i fare for å bli stengt, slik Bergen Bygg og Eiendom hevder.

— Men er det ikke mulig å gjøre mer per i dag?

— Nei, hvor skal vi ta de pengene fra? Det er ikke mulig å kutte mer i driften. Vi har sagt at skole skal prioriteres etter at underskuddet er betalt, sier Hans-Carl Tveit.

— Det enkle svaret er at kommunen har for lite penger, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen, Aps annenkandidat i Hordaland.

I forkant av forrige stortingsvalg foreslo Arbeiderpartiet en skolepakke som skulle gi skolene i Hordaland 1,5 milliarder kroner til vedlikehold. Høyre i Bergen var svært positiv. Men pengene kom ikke.

— Det er alvorlig at offentlige bygninger forfaller. Vi har hatt penger til vedlikehold på Fridalen skole inne i vårt alternative budsjett. Ap vil dessuten prioritere skole og eldre, og vil øke bevilgningene til kommunene, sier Strøm-Erichsen.