Byråd Nils Arild Johnsen sier det er helt uaktuelt å forlenge fristen BB har fått til å presentere tegninger utover 1. mars 2003.

Kan spare penger

— Vi har gjort det klart for Bergensia Badeland at vi ikke er bundet av å bygge svømmeanlegg på Nygårdstangen. Disse prosjektene kan ses på hver for seg, sier Johnsen.

Han erkjenner at kommunen har fordeler av å drive et svømmeanlegg i samarbeid med BB. Han ser og at kommunen kan spare penger på å bygge badeland og svømmeanlegg samtidig.

— Vi har aldri satt av tilstrekkelig med midler til svømmebasseng. Vi har prioritert andre investeringer. I den økonomiske situasjonen vi er inne i, der vi dropper andre investeringer, blir det ikke lettere å skaffe penger.

— Betyr det at det ikke blir noe svømmeanlegg på Nygårdstangen?

— Vi ser på alternative måter å gjøre dette på, blant annet bygging av anlegget andre steder. Vi må tenke på økonomi og gjennomføring og se på alle muligheter før vi sier endelig ja, og det må vi gjøre sammen med svømmekretsen.

For dyrt på Nygårdstangen

Johnsen mener Nygårdstangen kan vise seg å bli for dyr for kommunen. Tomtepris og andre utgifter blir svært høye.

— Hvorfor har ikke kommunen startet arbeidet med å omregulere Sentralbadet-tomten, og slik oppnådd en høyere pris?

— Jeg vil ikke gå inn på sakens realiteter eller ta stilling til hvem som har sviktet. Her er flere sider ved denne saken som ikke er kjent. Bergen Bygg og Eiendom skal i høst jobbe med et prosjekt for å kunne øke byggehøyden, og dermed få større avkastning på Sentralbadet. selv da mangler vi i beste fall 30-40 millioner kroner til et nytt svømmeanlegg, sier Johnsen.