— Det er en krevende og interessant sak dere har tatt opp, sier byråd for miljø, klima og byutvikling Lisbeth Iversen (bildet).

— Jeg kan ikke gå god for akkurat de tallene dere presenterte, men det er tid for å rydde i både begreper og plasser.

For byråden innrømmer at verken hun eller andre har peiling på hvor mange parkeringsplasser det egentlig finnes i Bergen sentrum.

Vet ikke, vet ikke, vet ikke

Etter BTs oppslag om utviklingen av antall plasser, har Iversen konferert med byrådsleder Monica Mæland (H).

— Vi vil komme til bunns i dette. Gjerne sammen med bystyret, sier Iversen og lover å bruke tid og krefter på dette,

— Men jeg skal ikke bruke fire år på det, sier hun med henvisning til at bystyret for snart fire år siden vedtok å komme med nettopp en fullstendig oversikt over antallet plasser.

En ting er de offentlige plassene i parkeringshus og på gateplan. En ganske annen er de private i bakgårder og bygårder.

— Det er en sekkepost vi ikke vet så mye om, sier Iversen.

I tillegg kommer plassene som Bergen og Omland Havnevesen rår over. Heller ikke der er antallet kjent for byråden.

- Har strenge normer

Parkeringsutfordringene står i kø for byens folkevalgte. Bergens sjøfront skal bygges ut. Bare i forbindelse med utbyggingen av Damsgård kommer det rundt 1500 boliger. Det skal reises næringsbygg og boligbygg i stort omfang.

— Vi har vedtatt en ganske streng parkeringsnorm og parkeringspolitikk for Bergen, men det er umulig å sette et tak på antall plasser. Slik det er nå, kreves det et visst minimum av parkeringsplasser når det bygges boliger og kontorbygg, men det er mulig vi skal våge å være litt mer frimodige i fremtiden, sier Lisbeth Iversen.

— Det er en svær og komplisert sak, men dette byrådet skal overhodet ikke gjemme seg for realitetene. Det vil vi være klar og tydelig på. Vi vil ha tallene på bordet.

Hva synes du om økningen i antall parkeringsplasser? Si din mening under!

Bergens Tidende