Det sier seksjonsleder Merete Bogen i byrådsavdeling for skole og barnehage.

– I dag kan det tenkes at mange søker seg til bydeler der de vet at det er god dekning, ikke der de helst ønsker selv. Hvis det betyr mye for dem å få plass, er det en sannsynlig mulighet, sier hun.

En undersøkelse i 1999 viste at 95 prosent av foreldrene ønsket barnehageplass i området de bor. Men kommunen tror at mange også velger barnehage i nærheten av arbeidsplassen. Nå vil de sammenligne foreldres bosted med ønske om barnehage.

– Etter hvert som vi nærmer oss full barnehagedekning, er det naturlig å se mer på dette spørsmålet, sier Bogen.