Men personaldirektør Odd Andrew Storetvedt forsikrer at sykehusledelsen ikke ønsker at vikariatene skal hope seg opp på bekostning av faste stillinger.

Han forklarer at det er den økonomiske situasjonen som krever at sykehuset nå har tilnærmet full stillingsstopp.

— Derfor skal ledelsen godkjenne alle utlysinger av fulle stillinger. Det vil bedre oversikten over personellsituasjonen, sier han.

— Ingen, verken de ansatte eller helseforetaket, tjener på at vikariatene hoper seg opp, sier han.

Fungerende foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, Arvid Langeland, er likevel bekymret.

— Vi syns det er unødvendig og tungvint at sykehusledelsen skal foreta alle ansettelser av sykepleiere i turnusarbeid. Vi kan ikke forstå annet enn at det vil føre til unødig byråkrati, sier han.

Han peker også på at ledelsen ennå ikke har drøftet det nye ansettelsesreglementet med de tillitsvalgte.

— Det er i strid med hovedavtalen, sier Langeland.