RAGNHILD HOV

Smittevernoverlege Øystein Søbstad innrømmer overfor Bergens Tidende at det er usikkert om det er mulig å finne ut hvordan den forhatte parasitten havnet i Svartediket.

Før jul slo laboratorieprøver fast at Giardia-parasitten fantes i den utette kloakken fra Ulriken. Veterinærhøyskolen i Oslo og et laboratorium i Stockholm har fått oppdraget med å teste disse prøvene mot avføringsprøver fra Giardia-syke som er undersøkt på Haukeland Universitetssykehus.

— Så langt har ikke laboratoriet klart å få bekreftet at det er samme type Giardia som er påvist hos pasientene som på Ulriken, sier Søbstad.

Årsaken til dette er at prøvematerialet ikke har vært godt nok til at det har latt seg gjøre å få den endelige bekreftelsen..

— Vi har foreløpig ikke gitt opp. Laboratoriet vil fortsatt forsøke å dyrke frem parasitter fra prøvene som er tatt i de mistenkte områdene slik at vi kan komme til bunns i hva som var smittekilden til landets første Giardia-epidemi, sier Søbstad.