Granskerne i mikroflyseksjonen i Norsk luftsportforbund har avsluttet sine undersøkelser etter flyulykken på Volavatnet i Voss i mars, uten å finne tekniske feil som kan forklare ulykken. Det skriver Avisa Hordaland tirsdag.

Det er heller ingen vitner til ulykken, og granskerne mener derfor at det vil være lite lærdom å hente fra ulykken.

— Det er tvilsomt om vi kan peke på noe helt konkret, ettersom vi ikke finner feil eller mangler. Siden vi heller ikke har vitner, er det vanskelig å få grunnlag for konkrete anbefalinger for fremtiden, sier Tormod Veiby i granskningsgruppen til Avisa Hordaland.

To personer omkom

Granskerne har utarbeidet er foreløpig rapport, som er oversendt havarikommisjonen i Luftsportforbundet. Rapporten skal nå kvalitetssikres før den bli offentliggjort, blant annet skal politi og berørte komme med sine kommentarer.

Det var om ettermiddagen mandag 31. mars at et mikrofly av typen Savage Classic styrtet i Stora Volavatnet nord for Vossevangen. Kjartan Andvik (33) og TrymGram-Knutsen (48) omkom i ulykken.

Flyet måtte graves ut, da det hadde boret seg delvis gjennom isen og var delvis fastfrosset. Havarigruppen slo tidlig fast at flyet hadde gått i bakken i høy hastighet, i ca. 45 graders vinkel mot underlaget.

— Ut fra spor på skadestedet og ved å se på selve flyets tilstand, kan vi slå fast at det har vært et bratt og brutalt møte med isen, sa Veiby etter å ha vært på ulykkestedet i mars.

Ipad undersøkes fortsatt

Som BT skrev i april, ble det funnet en Ipad inne i flyvraket. Etterforskerne håper at det kan gi svar, men Ipaden er godt knust og har dessuten ligget under vann i cockpiten etter styrten.

Ipaden er fortsatt til undersøkelse hos et firma som jobber med å rekonsturere data, skriver Avisa hordaland.

— Men i utgangspunktet har vi ikke store forhåpninger om å få noe ut av den, sier Veiby til avisen.