• Folk må være klar over at de ikke har noe sikkerhetsnett når de utsettes for slikt som dette, sier huskjøper Karl Morten Bårdsen.

Karl Morten og Charlotte Bårdsen har klaget EiendomsMegler 1 inn for eiendomsmeglernes klagenemnd. De har fått beskjed om at behandlingstiden er på et halvt år.

— Bransjen vil aldri klare å rydde opp når de ikke griper tak i slike graverende saker, sier Karl Morten Bårdsen.

Da EiendomsMegler 1 utbetalte ekteparets penger til husselger, kontaktet han Kredittilsynet, for å be dem vurdere bevillingen til EiendomsMegler 1. Tilsynet ville ikke gjøre noe før Klagenemnden hadde behandlet saken.

— Kredittilsynet får saken servert på sølvfat, siden vi har alt skriftlig. Når det ikke er i stand til å ta tak i dette, er det ganske skuffende, sier Karl Morten Bårdsen.