Identiteten er fastslått på bakgrunn av funn på stedet og etter samtale med kvinnens familie, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet fastslår at funnet ikke kan kobles til en kriminalsak.

Kvinnens familie ønsker ikke å frigi verken navn eller andre identifiserende opplysninger.

"Politiet vil fullføre etterforskingen etter pinse. Det vil ikke bli gitt ytterligere opplysninger i saken før endelig konklusjon er tatt," heter det i pressemeldingen fra politiet.

Tor Høvik