Kine Haraldsen er bare en av mange elever og lærere som gjennom årene har måtte finne seg i lekkasjer, muggsopp og dårlig inneklima. Helt siden moren Nina Haraldsen var avgangselev i 1988 har skolen hatt behov for opprusting, og nå trodde fauskangerværingene at det endelig var deres tur.

— Etter mange års venting var vi nå først på kommunens prioriteringsliste for skoler som skulle få midler, sier Haraldsen, som har tre elever ved skolen.

— Skuffelsen var derfor stor når Kleppestø nå får bevilget midler, og ikke vi.

Uforsvarlig med undervisning

Odd Nesse i FAU ved Fauskanger skole sier det ikke er forsvarlig å ha undervisning på skolen når den er i så dårlig stand. Nesse er også byggmester og takstmann, og han mener skolen i utgangspunktet er feilkonstruert. Det fører til at bygget forvitrer.

— Flate tak og asbestplater gjør skolen dårlig. Noen av platene fungerer rett og slett som svamper og tiltrekker seg mye vann, sier han.

— De er råtne, og da hjelper det ikke å spikre nye spikre i dem. Han viser til rapporter fra så langt tilbake som 1999. Allerede da var mange av manglene ved skolen påvist.

— Ved ny befaring i 2008 er omtrent ingenting forbedret.

Blir syke av inneklima

Ifølge en spørreundersøkelse som er gjort blant elevene på skolen, sliter mange av dem daglig med hodepine og tretthet. Anita Gulbrandsøy kan fortelle at sønnen Nils Martin som går i 4. klasse og har astma kan sove så mye som 12 timer i døgnet.

— Jeg mener det er inneklimaet på skolen som gjør gutten min så trøtt. Det er ikke normalt at et barn på ni år må sove opp til flere timer om ettermiddagen.

Også søsteren til Kine, Henriette Haraldsen, lider under de dårlige forholdene. Henriette går første året på ungdomsskolen.

— Klasserommet vårt lekker og vi har bøtter stående for å fange opp vannet, forteller hun.

— Det er dårlig luft på grunn av soppen, og jeg har ofte hodepine når jeg går hjem fra skolen.

Står ikke til godkjenning

I april i år gjennomførte kommunehelsetjenesten på Askøy en undersøkelse av inneklimaet på skolen. Rapporten fastslår at skolen er i en slik forfatning at den ikke kan godkjennes uten å gjennomgå en betydelig oppgradering og ombygging. I tillegg viser en rapport som FAU fikk utarbeidet av Norsk Inneklimakontroll i september, en betydelig grad av muggsopp.

Merete Harldsen i FAU stiller seg derfor uforstående til at kommunen nå mener de trenger mer dokumentasjon før de kan bevilge penger.

— Hvor mange rapporter trenger de egentlig?

Hun mener dette er noe kommunen spør etter kun for å kjøpe seg mer tid.

— Det er slutt på tålmodigheten vår. Vi kommer ikke til å sitte å vente med hendene i fanget, det har vi gjort i 20 år.

Oppfordrer til tålmodighet

Ordfører på Askøy Knut Hanselmann forstår frustrasjonen til foreldre og elever på Fauskanger skole. Han ber dem likevel om å smøre seg med tålmodighet.

— Grunnen til at Fauskanger ble forbigått til fordel for Kleppestø er rett og slett at planene på Kleppestø var kommet lenger, og at vi derfor kan gå i gang fortere der.

Hanselmann påpeker at Fauskanger nå er kommet inn i kommunens økonomiplaner og at rådmannen legger disse frem for kommunestyret kommende tirsdag.

— Vi kan garantere at Fauskanger skal rustes opp i løpet av min periode som ordfører, sier han.

HAR FÅTT NOK: Både mor Nina Haraldsen og barna Henriette (8. klasse), Kine (10. klasse) og Emil (4. klasse) har gått og går på Fauskanger Barne og Ungdomskole. Pr. i dag er skolen ikke godkjent av kommunehelsetjenesten.