Det etiske nemnden som ble nedsatt for å vurdere behandlingen Barneklinikken har gitt Astrid Sætrevik Knutsen, har konkludert med at sykehuset har forsøkt de behandlingsmuligheter som finnes i en slik situasjon. Sykehuset har også rådført seg med alle de utenlandske eksperter som har kompetanse på området.

Komiteen satt sammen i neste to døgn før de trakk konklusjonen.

Komiteen uttaler at videre aktiv behandling kan påføre barnet ytterligere ubehag og plager. Dermed må kunne karakteriseres som uetisk ut fra velgjørenhet og ikke-skade prinsippene. Dette gjelder også respiratorbehandling. Komiteen skriver at det med all rimelig grad av sikkerhet kan sluttes at det nå ikke finnes flere behandlingsmuligheter utover lindrende behandling.

Det var Helse Vest som bad Haukeland Universitetssykehus få vurdert behandlingen som sykehuset hadde gitt for en nøytral etisk komité. Opplegget kom etter at statssekretær Widar Harsvik Helsedepartementet bad om at det måtte gjøres en slik vurdering. Statssekretæren var blitt kjent sykehistorien til jenten gjennom media.

PRIVAT