Tystad gikk av som finansbyråd i slutten av oktober i år. I den rollen hadde han hovedansvaret for kommunens skjenkepolitikk. Tystad mener dette er uproblematisk.

Konsulent på halv tid

— Jeg har orientert noen aktører i bransjen om hva som ligger i de nye skjenkebestemmelsene. Det var snakk om noen ytterst få timer. Da jeg mottok dette oppdraget var jeg allerede inhabil i eiendomsprosjekter der aktører i denne bransjen var involvert, sier Tystad.

Han bekrefter overfor Bergens Tidende at han driver som konsulent overfor en rekke aktører innen eiendom, restaurantbransjen, energi og finans. I alt regner han med å ha oppdrag tilsvarende et halvt årsverk. Han kan ikke se at hans virksomhet som konsulent skaper problemer for hans politiske virksomhet.

— Jeg har helt bevisst valgt skole og idrett som mitt spesialfelt, nettopp fordi dette er et felt fri for kommersielle aktører, sier Tystad.

Han sier han har meldt fra til bystyregruppen om at han ikke vil involvere seg i skjenkesaker. Han har ikke vært til stede i bystyret når skjenkesaker er behandlet, men har ikke meldt seg inhabil. Det fremgår av protokollen for bystyremøtene.

En gjennomgang BT har gjort av protokollene viser at Tystad heller ikke har vært til stede ved behandling av reguleringssaker, i alt nærmere 30 saker siden i fjor høst. Dette sier Tystad er bevisst.

— Det har vært bevisst fra min side å være varsom i reguleringssaker. Oppdragsmengden har ikke vært så stor, og jeg har ikke hatt formell fritaksgrunn knyttet til habilitet, men fordi jeg har vært byråd og ikke fritidspolitiker har jeg valgt å være tilbakeholden.

Søker ikke fritak

— Med tanke på at du ikke deltar i behandlingen av skjenkesaker og plan- og byggesaker, hadde det ikke vært naturlig for deg å søke fritak fra bystyret så lenge du drev egen butikk?

— Nei, egentlig ikke. For jeg kan fortsatt være en utmerket skole- og idrettspolitiker. Der kan jeg virkelig få trå til.

— Du gir betalte råd og veiledning til profesjonelle aktører. Samtidig er du i en ombudsrolle som politiker der du gir de samme typer råd gratis til dem som henvender seg til deg. Blir det ikke vanskelig å skille disse rollene?

— Jeg har påtatt meg å være fritidspolitiker på et felt. Det er der jeg oppfatter at jeg har den viktigste ombudsrollen og den har jeg fulgt opp fullt ut og mer til. Ber folk ellers om et enkeltråd, får de et gratis råd. De som har kontaktet meg profesjonelt har vært tydelige på at de har bedt meg om å gjøre en jobb. Skulle det oppstå tvil om rollene, vil jeg heller være en dårlig mann for butikken min enn å skade integriteten min som politiker, sier Tystad.