— Sjøfugl er blitt skadet av oljesølet ved Fedje og Hjeltefjorden, forteller biolog Karen Tvedt ved Universitetet i Bergen.

Tvedt har spisskompetanse på vask av oljeskadet sjøfugl. Hun og makker Naomi Paulsen var sterkt engasjert i å vaske og redde sjøfugl etter «Rocknes»-forliset. Etter det har de skaffet seg mer kunnskap og erfaring i nettopp slikt arbeid.

— Ingen instanser foretar en systematisk kartlegging av omfanget av skadet sjøfugl ved forlis. Derfor vet ingen hvor mange fugl som er skadet. På Fedje så vi i går ingen fugler tilgriset av olje, men vi har fått rapporter om sjøfugl som var så tilgriset av olje at de rett og slett sank, forteller hun.

Tvedt sier at hun og 4-5 andre med spisskompetanse på vasking av sjøfugl er klare til innsats også ved dette forliset. De er dessuten tilknyttet et nettverk av kompetente folk i Europa som stiller på kort varsel, hvis de får dekket utgiftene til reise og opphold. Hun regner med at myndighetene vil kontakte dem når det begynner å dukke opp skadet fugl.