En datakrimtekniker fra Hordaland politidistrikt var mandag på Os for å bistå lokalt politi med å gjennomgå aktuelle nettsteder på jakt etter nærmere informasjon.

— Vi har i løpet av mandagen kommet over spor knyttet til siktede, bekrefter politioverbetjent Tormod Seljenes i kriminalteknisk seksjon, Hordaland politidistrikt.

Datakrimteknikerne jobber med å undersøke alt fra lagringsmedier til internettrafikk, for å sikre spor og bevis på elektroniske medier.

Videoer på nettet

BT har tidligere skrevet at mannen fra Os skal ha lagt ut flere videoer med nazistiske symboler og sterke, rasistiske utsagn. Trolig er det lenker til noe av dette materialet politiet kom over i dag, og ga videre til etterforskerne på Os.

Siktede skal så sent som sist uke ha gitt uttrykk for klare nazisympatier på et nettsted.

- Hva gjør dere med disse datasporene?

— Vi tar materialet med til politistasjonen i Bergen og jobber videre med det der, parallelt med at Os-politiet jobber videre med det samme, sier Seljenes.

- Vil dere kartlegge mannens eventuelle nettverk på nettet, for å se etter koblinger til andre?

— Det er jo en naturlig del av etterforskningen, men det er det ikke vi som gjør, sier Seljenes.

Os-lensmann Rasmus Dalen sier til BT at han ikke vil kommentere noe av etterforskningen.

— Lite info skaper vakuum

Stein Gjøsund, brannsjef i Os og leder av kommunens kriseteam, sier at håndteringen av trusselsaken mot Søfteland skule nå skal evalueres.

— Vi har hele tiden støttet politiets håndtering av saken. Men saken har vært en utfordring for lokalsamfunnet. Én ting er hensynet til etterforskningen. Men vi har totalansvaret for at samfunnet skal klare å takle en sak best mulig. Da er det svært ønskelig å kunne si mer enn vi har kunnet i denne saken. Mangelen på informasjon har gitt utrygghet, ikke minst for foreldre og barn på skolen, sier Gjøsund.

- Hadde det vært ønskelig for dere å kunne gå ut med mer informasjon?

— Det hadde sånn sett vært svært ønskelig å kunne si alt. Men så lenge vi er bundet av politiets vurderinger, må vi være lojale. Så får heller politiet evaluere om det har vært riktig å legge lokk på denne saken. Jeg er programforpliktet til å stole på at politiet har håndtert saken etter beste evne.

— Vi vil ta opp rutinene mellom politi og kommune, for å se om noe kan gjøres annerledes ved neste korsvei. Vi lever i et så åpent samfunn at det blir et dilemma når det legges lokk på informasjon. Da oppstår det lett rykter. Det er fryktelig uheldig at det blir et slikt vakuum som i denne saken, sier krisesjefen i Os.

- Vil du overfor politiet ta til orde for at de må åpne for mer informasjon?

— Hensikten helliger kanskje middelet. Men i trusselsaken har vi vært mye informert gjennom media. Det er veldig utfordrende.

Os-lensmann Rasmus Dalen vil ikke kommentere noe som angår en kommende evaluering.

- Blide og glade

— Det har gått helt fint i dag, med blide og glade elever, sier Søfteland-rektor Kåre Lutro.

Da skolen åpnet igjen mandag morgen, etter å ha vært stengt torsdag og fredag, kom klassene raskt i gang med normal undervisning, ifølge Lutro.

— Vi hadde to allmøter med elevene, som så gikk tilbake til klassene sine. Der åpnet vi for spørsmål og diskusjon rundt trusselsituasjonen. Det er kanskje lettere å spørre om det man lurer på i mindre fora. Mitt inntrykk er at kun et fåtall elever tok opp spørsmål, sier rektoren.

Han fikk mandag morgen telefon fra én familie som valgte å holde barna sine hjemme.

— De ga samtidig uttrykk for at de regnet med å sende barna på skolen igjen tirsdag. Jeg tror rett og slett de var litt usikre på situasjonen, kommenterer Lutro.

FAU-leder ved Søfteland skule, Terje Monssen, stoler han stoler på politiets sikkerhetsvurderinger.

— Når lensmannen ser folk i hvitøyet og sier at det er trygt å gå på skolen, må vi vel kunne stole på det. Hvem skulle vi ellers stole på, spør han.

- Hva tenker du om at politiet sier at de etterforsker saken videre?

— Det skjer vel i alle slike saker, frem til en eventuell rettssak. Det er bra at de ikke slår seg til ro med det de har, sier Monssen.

GEIR MARTIN STRANDE