Bare 18 prosent vender tommelen ned, ifølge en meningsmåling Opinion AS har utført for Bergens Tidende.

Selv om Kirken sier klart nei til å vie homofile som lever sammen, er holdningen en helt annen i så å si alle lag av folket. Det fremgår av undersøkelsen både når vi tar utgangspunkt i partitilknytning, kjønn, alder og landsdeler. Bare KrF-sympatisører er på linje med Kirkens offisielle syn.

I de etablerte partiene er skepsisen størst blant senterpartifolk, men også i den gruppen svarer 65 prosent at det er helt i orden med slik vielse. I Arbeiderpartiet svarer 80 prosent at de må kunne vies, i Høyre 75 prosent og i Frp 60 prosent. I KrF, derimot, svarer 65 prosent nei og 24 prosent at det er helt i orden.

Blant folk over 60 synes 64 prosent av de spurte at homofile i partnerskap må kunne vies. Toleransen øker også dess høyere utdanningsnivå folk har.

Tar vi så utgangspunkt i landsdelene er det et massivt flertall som gir grønt lys for denne type vielse. Størst skepsis er det i sør og vest, der mellom 25 og 28 prosent av de spurte sier nei. Blant sørlendinger er 60 prosent positive, og blant vestlendinger 65 prosent. Blant folk østpå, i Trøndelag og lenger nordpå er prosenttallet rundt 75.