— Jobben skal være meningsfull. Av og til føles det meningsløst. Jeg trenger avløsning før jeg blir utslitt og mister engasjementet mitt, sier Hellevang. Hun går til ny jobb som rektor og daglig leder for Krokeide videregående skole, en privat institusjon innen atføring og rehabilitering.

Rektoren står ute i den trange skolegården på Nattland skole med latter, ballsparking og barnelek rundt seg.

— Det å jobbe i skolen er den beste jobben man kan ha. Kontakten med barna er unik, sier hun. Likevel skal hun slutte.

Nattland har nesten 200 flere elever enn skolen er bygget for, i et forfallent bygg.

— Jeg har hatt 7 1/2 år med dette bygget. Hver gang det skjer forsinkelser eller ting ikke blir ordnet opp i, er det gode forklaringer, men det er vi som sliter videre i bygget. Vi har lærere og elever som hoster hele året, unntatt i sommerferien, sier Hellevang.

Måtte forhandle om busser

— Vi skal ha oversikt over elever, lærere og andre ansatte, bygg, uteområde og lekeapparater, renhold, brannvern, økonomi og så videre. Rektorene har svært lange arbeidsdager og er presset over lang tid. Det er veldig utmattende, sier Hellevang.

Jeg må be om det meste, også selvfølgelige ting. Hanne-Guri Hellevang

Utfordringene har toppet seg det siste året. Brakke kaprer en stor del av skoleplassen, det skal rehabiliteres, bygges om og bygges nytt, barnehage og skole for hørselshemmede skal integreres. I mellomtiden skal store deler av elevmassen busses frem og tilbake til undervisning i brakker ved Sædalen skole.

— I denne fasen kommer ingenting av seg selv. Jeg må be om det meste, også selvfølgelige ting, må ordne og organisere. Da vi måtte begynne å busse elever til Sædalen skole, måtte jeg bestille og ordne med busser. Hvorfor skal rektor ta seg av alt dette, spør Hellevang.

Hun forteller at skolen, på tross av den vanskelige situasjonen den er i, ikke har fått ekstra ressurser ut over utgifter til transport.

— Det pedagogiske arbeidet, personale og elever skal ledes på to steder med to kilometers avstand. Lærerne skal ha tid til å klargjøre klasserommene, tid til å prate med elever etter timen og tid til å komme seg frem og tilbake mellom skolene, sier Hellevang.

— I den situasjonen vi er satt i, burde kommunen bidra med det som må til. Jeg skulle ikke engang vært nødt til å spørre om det.

Runddans uten ansvar

Hun mener det er systemet, ikke vrangvilje, som er problemet.

— Rektor må forholde seg til mange ulike kommunale etater. Det gjør det vanskelig å vite hvem som har ansvar og myndighet. Jeg sendes i en runddans fra person til person uten at de som skal svare har oversikt over problemstillingen som skal løses, sier Hellevang.

Hun ønsker derfor at kommunen tar et større koordinerende ansvar.

— Jeg får ikke tid til det jeg egentlig skal gjøre, nemlig å drive skolen som pedagogisk leder. Det er et misforhold mellom rektorenes tanker om hvordan skoler bør drives og hvordan rammene våre, systemet og kommunens organisasjon er utformet, sier Hellevang.

- Lag mer støy

Vedlikeholdsutfordringene i bergensskolene er godt dokumentert det siste året. BT har vist at i hvert fall siden 1978 har vedlikeholdsbudsjettet ligget langt under det som skal til for å opprettholde bygningenes standard.

— Rektorer og lærere burde laget mye mer støy. Vi skal være lojale mot vår skoleeier, men her skulle vi kanskje sagt tydeligere ifra. Vi kan ikke ha det slik, sier Hellevang.

— Det er et misforhold mellom mulighetene en skole som denne kunne ha, og de fysiske rammene vi må jobbe under.

Hun tror Norge og Bergen ikke er sultne nok på vegne av elevene.

— Vi er for fornøyde. Skolene i Bergen har tross alt ganske gode resultater. Det tror jeg i stor grad er lærernes fortjeneste, men alle elever kan løftes mer, uavhengig av bakgrunn. Vi kan gjøre gull av gråstein, men da må de fysiske rammene være på plass.

- Strikken tøyes

Til høsten slutter Hellevang som rektor i Bergen kommune.

— Jeg tror kommunen er litt for trygg på at gode skolefolk blir i jobbene sine. Men nå tøyes strikken langt. Jeg tror det er et generasjonsskifte blant skolelederne. Vi ønsker oss mer av skoleeier, sier Hellevang.

Hun ønsker at rektorene får konsentrere seg om å lede læringsarbeidet på skolene og bruke tiden til å utvikle læringskulturen.

— Vi har verken råd eller tid til å la være. Noen andre bør ta seg av det som ikke har med skolens læringsarbeid å gjøre. Da vil også rektorjobben i grunnskolen bli attraktiv.

Hva synes du om skolesituasjonen i Bergen. Diskuter under: