— Det er ikke vanlig å dele skolen på denne måten, men dette har vært en spesiell og utfordrende sak, sier kommunaldirektør i byrådsavdeling for barnehage og skole, Anne-Marit Presterud.

Hun ble informert om saken av rektor, da delingsvedtaket ble gjort.

— Fullmakten til å gjøre dette vedtaket ligger hos rektor, men vi blir involvert fordi det er kommet en klage, sier Presterud.

Klagen er til behandling hos kommunen, og skal være ferdigbehandlet neste uke. Om vedtaket opprettholdes skal det sendes videre til Fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse.

Presterud understreker at hun synes skolelederen har gjort en god jobb i håndteringen av saken.

I håndtering av mobbesaker har det vært noen tilfeller hvor elever er blitt flyttet til andre skoler, men det har ikke vært diskutert i denne saken.

— Det er muligheter for å flytte elever, men det er ikke vanlig, sier Presterud.

En kopi av klagen er også sendt til Fylkesmannen i Hordaland.

— Vi har ikke vurdert denne saken, og kan derfor ikke si noe om den, sier utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde hos Fylkesmannen.

Hun kjenner ikke til at det har vært gjort lignende vedtak i mobbesaker.

— Jeg har ikke hørt om at skoler er blitt delt opp slik, men det betyr ikke at det ikke har skjedd, sier Lunde.