TOR OLAV MØRSETH

Etter en trafikkulykke i januar 2000 ble kinesiske Liu Zheng kraftig invalidisert. Fortsatt venter han på erstatningsutbetalingen.

Bergens Tidende har gjennom flere artikler omtalt en pågående strid mellom Lius tidligere advokat og hans nåværende.

Liu har beskyldt sin tidligere advokat Trond Lexau for å ha arbeidet både dyrt og dårlig. Derfor byttet han advokat.

Hans nye advokat Olaf Holm fikk ikke utlevert saksdokumentene han ba om, siden Lexau mente han fortsatt hadde et salærkrav. Derfor ble en begjæring levert til namsretten.

I den bestred han Holm at Lexau hadde et reelt krav. Holm har også beskyldt sin kollega for å gjøre en for dårlig jobb. Lexau har avvist alle beskyldningene.

Saken skulle behandles i retten i dag, fredag.

I mellomtiden har kinesiske Liu gått tom for penger. Sammen med faren, som fungerer som hans 24-timers hjelper, var han nå truet med utkastelse fra sin bolig. Han hadde ikke lenger råd til å betale regningen.

Det hele toppet seg med to tekstmeldinger Lexau sendte til sin tidligere klient. Denne saken ble meldt inn til Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Men nå skal saksdokumentene ha blitt utlevert. I en meget kortfattet pressemelding skriver de to advokatene at det etter initiativ fra disiplinærutvalget har vært avholdt et møte.

«Begge advokater har på en konstruktiv måte bidratt til å avklare grunnlaget for uenighet. Nødvendig dokumentasjon og informasjon er utvekslet til klientens beste. Saken for namsretten er løst», står det i meldingen.

Trond Lexau sier at en del av avtalen er at ingen skal snakke til pressen om saken. Det lyktes torsdag ikke Bergens Tidende å komme i kontakt med Olaf Holm.