Nå vil også Bergen kommune endelig gi disse barna erstatning.

Gruppelederne i bystyret hadde saken oppe i forretningsutvalget i går. Det er enstemmighet om at Bergens erstatningsordning for barnehjemsbarn skal endres slik at den omfatter alle barn kommunen plasserte i barnevernsinstitusjoner. Dermed vil også barn plassert på spesialskoler og i utenbys institusjoner ha rett til erstatning.

Målet for politikerne er at Bergen sin erstatningsordning må bli like omfattende som ordningene som allerede er vedtatt i Oslo, Stavanger og Trondheim.

Julegave

— Dette er en gledens dag. Tenk for en fantastisk julegave, sier Berit Gard (43). Hun er en av dem som til nå har falt utenfor den kommunale erstatningsordningen for barnehjemsbarn i Bergen.

Berit Gard og hennes to brødre, Cato Oscar og Tor Birger, ble i 1963 sendt fra Bergen til et barnehjem i Stavanger. Det var Damsgård sosialkontor som ordnet med plasseringen. Siden kom de tre søsknene til å vokse opp i Rogaland. Men ingen av dem er tilkjent erstatning verken av Bergen eller Stavanger.

Gard er glad for at bergenspolitikerne nå rydder vei for at erstatningsordningen også må omfatte barn som ble sendt utenbys på barnehjem.

  • De andre storbyene har allerede vedtatt en slik ordning. Det ville vært urettferdig om vi som kom fra Bergen falt utenfor, sier Gard.

Omfatter Eikelund-barna

Også Anne Lise Bottolfsen (47) på Straume på Sotra ble glad i går. Som åtteåring ble hun plassert på Eikelund skole på Paradis som den gang var spesialskole for evneveike. Først da hun kom på ungdomsskolen, forsto lærerne at hun var feilplassert. Mange Eikelund-elever var i samme situasjon som Bottolfsen. De var feilplasserte på skolen.

Men ingen av dem har til nå fått erstatning fordi den opprinnelige erstatningsordningen i Bergen ikke omfattet spesialskoler.

— Dette er en største nyheten jeg noen gang har fått, sier Bottolfsen. Hun og flere skolekamerater har allerede i mange år kjempet for å få erstatning uten å nå frem.

Må om bystyret

Den kommunale kvernen maler langsomt. Og det kan ennå gå år før Gard, Bottolfsen og de andre barnevernsbarna fra Bergen får behandlet erstatningssøknadene sine.

Det kan først skje etter at saken har gått den formelle veien gjennom byråd, komité og bystyret.

I dag er det ingen som vet hvor mange som omfattes av en utvidet ordning. Sekretariatsleder for Bergen kommunes barnehjemserstatningsordning, Birgitte Gullestad, er sikker på at det dreier seg om flere titalls barn.

GJENNOMSLAG: Berit Gard som i dag er bosatt på Talgje utenfor Stavanger, er et av mange barnevernsbarn fra Bergensom gleder seg over at politikerne i Bergen vil utvide erstatningsordningen. ARKIVFOTO: SIV SIVERTSEN