El-streiken har ført til mange søknader om dispensasjon for å få rettet opp feil og strømbrudd på el-nettet.

— Jeg tipper vi har behandlet rundt 200 søknader til nå. Etter at streiken er utvidet, tror jeg tallet på dispensasjonssøknader vil dobles, sier administrerende direktør Steinar Bysveen hos arbeidsgiverne i Energibedriftenes landsforening (EBL) til NTB.

Etter at EL & IT Forbundet mandag utvidet arbeidskonflikten med å ta ut 1300 ansatte i Hafslund og kraftselskapet BKK i streik, er det i alt 2500 ansatte som streiker. Streiken startet 21. juni og fra før selskapene Eidsiva Energi, Skagerak Energi, Agder Energi, Lyse og HelgelandsKraft.

Dispensasjonssøknader i forbindelse med streiken må behandles av både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Det gis bare dispensasjon dersom feil på strømnettet setter liv og helse i fare.

NTB