Dag Hammarskjöld var født i 1905. Han var yngste sønn til den svenske statsminister Hjalmar Hammarskjöld. Han utdannet seg i jus og økonomi og innehadde en doktorgrad i økonomisk politikk. Dag Hammarskjöld deltok i flere svenske regjeringer, og hadde også mange internasjonale oppdrag for den svenske regjering.

En umulig jobb

Han var svensk FN-delegat fra 1949, og hadde således god kjennskap til organisasjonen da han i 1953 ble utnevnt FNs generalsekretær. Han overtok «verdens mest umulige jobb» etter Trygve Lie, som var den første som innehadde stillingen.

Dette var turbulente år for den nystartede organisasjonen med mange og vanskelige konflikter i verdenspolitikken. Hammarskjöld arbeidet med konflikter i Kina, Kongo, Palestina, Israel og Kambodsja. Hammarskjöld var kjent for sine gode diplomatiske evner. Han klarte å få personlig kontakt med partene i en konflikt, og var en dyktig megler. Han engasjerte seg for fred i Midtøsten, og etablerte en fredsbevarende styrke som overvåket grenseområdene mellom Israel og Egypt etter Suez-krisen i 1956.

Døde i flystyrt

Republikken Kongo var et annet uroområde. Hammarskjöld ble kritisert da han sendte FN-styrker dit for å hindre en provins i løsrive seg fra republikken. Det var under et forsøk på å løse denne konflikten han forulykket høsten 1961. Han på vei til fra Kongo til Nord-Rhodesia (nå Zambia) for å ha drøftinger med lokale ledere. Flyet styrtet, og spekulasjonene gikk om at dette skyldes sabotasje. Enn i dag vet en ikke noe sikkert.

For sin innsats ble Dag Hammarskjöld tildelt Nobels fredspris post mortem i 1961. Han var den første som fikk prisen etter sin død.

Les også: Hvorfor er Fyllingsdalen så svensk?

Nobels Fredspris 1961 gikk til Dag Hammarskjöld. Prisen ble tildelt etter hans død. Gunnar Jahn (tv), leder av Nobelinstituttet overrekker prisen til ambassadør Edberg.
Scanpix
Dag Hammarskjøld (t.v.) kommer til Norge som FN`s generalsekretærer og regjeringens gjest. Her blir han mottat på Fornebu av utenriksminister Halvard Lange.
scanpix
Hammarskjøld på sitt første offisielle besøk i Norge som regjeringens gjest.
scanpix