ØIVIND ASK

Mange med noen år på baken husker de stille, lune vågene der det var så deilig å drøse en sommerdag med et fiskesnøre over båtripen.

Men det var den gangen, før området ble forstyrret av motordur og marinekaiene fortrengte de gamle naustene. Den gangen gikk ungene til skole hos lærer Alfred Midtun på Vassenden skole. Den sto flunkende ny i 1880, men etter 77 års tjeneste avsluttet den tjenesten i 1957.

Vassende skole lå strategisk til, sånn omtrent midt mellom Mathopen og Alvøen, slik at ungene fra begge bygdene skulle ha like lang skolevei. Dette prinsippet var helt vanlig, slik at mange ganger lå skolebygningen i utmarken, langt fra folk.

Nå vil fem av de gamle elevene ved skolen samle samtlige som har vært elever ved Vassenden. Komiteen har lett opp gamle klasselister, men likevel er det fullt mulig at mange ikke er med på listen deres.

Her skal vi vise noen av de elevene som var ved skolen i 1957, det siste året den var i bruk. Siden de bare gikk annenhver dag, og fotografen bare kom én gang i året, ble det litt komplisert. Derfor er det ene bildet fra 1952, og viser elevene som gikk i 2., 6. og 7. klasse. Det andre bildet er fra 1954, og vi ser elevene i 3., 5., 6. og 7. klasse.

Dersom du har vært elev ved skolen, en eller annen gang og vil være med på samlingen, kan du kontakte Alfred Håkonshellen, 55930305, Laila Hannisdal, 55264548, Bjørg Paulsen, 55932037, Torleif Sætre, 55932220 eller Karin Totland, 55935736.

1954. Fremme fra venstre: Inger Margrethe Johannessen, Ranveig Gjæringen, Aud Monsen, Elin Hansen, Elly Marie Bjorøy, Elna Clausen og Else Hetlevik. Andre rekke: Magni Gjæringen, Berit Clausen, Karin Kjesbo, Laila Larsen, Randi Larsen, Karin Olsen, Marit Paulsen, Inger Sætre og Grete Paulsen. Tredje rekke: Lærer Alfred Midtun, Arthur Paulsen, Svein Paulsen, Terje Berg, Kjell Lie, Rolf Paulsen, Torleif Sætre, Ragnar Rafshol, Harald Rafshol og lærer Eli Borja. Øverst: John Kjesbo, Ole Skogedal, Robert Knutsen, Atle Eriksen, Helge Nilsen, Erling Paulsen, ukjent, Gerd Fanebust, Marit Liseth og lærer Ingebjørg Hole.
1952. Første rekke fra venstre: Berit Sundal, Rigmor Paulsen, Wencke Saksvik, Berit Klausen, Wencke Hansen og Evelyn Knutsen. Andre rekke: Lærer Ingebjørg Hole, Terje Olsen, Berge Bergesen, Oddvar Vikne, Per Johan Paulsen, Lars Terje Sætre, Jon Stordal, Einar Paulsen, Reidar Paulsen og lærer Alfred Midtun. Øverst: Terje Olsen, Sigmund Sætre, Jan Arthur Morken, Jan Tore Gran, Roald Sundal, Harald Halvorsen, Olav Sætre og Viktor Smedmann.
HAAKONSVERN. Porten inn til Haakonsvern ligger der gårdshuset til Oskar Knutsen sto på Mathopstoppen. I huset til venstre hadde Agnes Monsen butikk i underetasjen, mens dagens administrasjonsbygg ble plassert på marken nedenfor. Der står Robert Knutsen og Aud Monsen med hver sin gitar, mellom dem Evelyn Knutsen. Barnet som sitter på huk er ukjent.