Denne fredagen er den eneste i 2008 som faller på den 13. i kalenderen. Det ligger altså an til en uhyggelig dag, full av uflaks, uhell og ulykksalige hendelser. Eller?

— Vi har forsket på dette, vi, sier TrygVestas pressetalsmann og fredag den 13.-ekspert Roald Stigum Olsen.

— Det er ikke en spesielt uheldig dag. Faktisk skjer det 15,1 prosent færre skader på fredag 13. enn gjennomsnittet for resten av året.

Se opp!

Det kan tyde på at frykten for uflaks ligger dypt rotfestet hos en del nordmenn.

— Det sies at mange helst holder seg innendørs denne dagen. Man blir i alle fall minnet om at det går an å være uheldig.

Olsen lister opp en rekke ting det kan være greit å unngå i dag:

— Sjøsette en båt, føde barn, gifte seg, begynne i ny jobb eller flytte.

Hva sier forskningen?

Fredag den 13.-forskningen gir ingen entydige svar på hvor skummel dagen egentlig er. På 90-tallet mente en gruppe engelske forskere at det ikke var noen tvil: bilkjøring på denne dagen var mye farligere enn vanlig. Rapporten konkluderte med at risikoen for å havne på sykehus var 52 prosent høyere.

I går presenterte imidlertid Det nederlandske senteret for forsikringsstudier (CVS) en rapport som viser at det faktisk skjer færre ulykker, branner og tyverier på fredag 13. enn andre fredager.

— Jeg har vondt for å tro at det er fordi folk er mer forsiktige og blir hjemme, men statistisk sett er det litt tryggere å kjøre bil på fredag 13., sier statistiker Alex Hoen, ifølge NTB.

— Men fredager generelt er uhellsdager. Det er gjerne stor trafikk, folk er i en stressituasjon og har kanskje ikke lagt uken helt bak seg, sier Roald Stigum Olsen.

Djevelens dusin

Hvorfor er vi spesielt redd for den 13.?

— Det er en vestlig tradisjon, som kan spores tilbake til korsfestelsen av Jesus, som man mener skjedde på denne dagen. Tallet 13 kalles «Djevelens dusin». Det trengs 13 hekser for å holde en skikkelig heksesabbat. Tradisjonelt har man gjerne unngått å bruke tallet i nummer på gater, etasjer, hotellrom og seterader.

Selv hevder Olsen at han holdt spesielt utkikk etter svarte katter i morges.

— Man kan aldri være trygg nok, sier forsikringsmannen.

Blåser du en lang marsj i fredag den 13., eller er du redd? Bruk kommentarfeltet!