Det er ennå ingen avklaring rundt hvem som skal betale for redningsaksjonen.

-Vi har en god dialog med Kystverket, og håper å kunne finne lokaler, slik at vi kan komme i gang med vaskingen av tilgrisede fugler, sier biolog Karen Tvedt.

Vil ta tid

Men det er ikke bare lokaler som mangler. Også godt vær hadde vært på sin plass nå.

-Vanligvis vil man oppfordre folk til å gå ut i småbåter for å lete etter tilgrisede fugler. Men det kan vi jo ikke gjøre med dette været. Det er knalldårlig vær. Så foreløpig avventer vi situ-asjonen litt, sier Tvedt.

Midlertidig

Tvedt sier at det er kommet tilbakemeldinger fra folk ved Fedje som sier at det hadde vært mulig og fått tak i en del tilgriset ærfugl.

-Vi håper å kunne opprette et midlertidig lokale på Fedje. Det kan hjelpe, sier hun.

Å finne gode nok lokaler, og klargjøring av alt utstyret, vil nok ta litt tid. Tvedt tør ikke anslå når fuglevaskingen vil være påbegynt.

-Vi er også avhengige av frivillige som har lyst til å gjøre en innsats med vaskingen, under-streker Tvedt. Hun er ikke tilknyttet noen organisasjon, og engasjerer seg i første rekke som privatperson.

-Rapportene fra Norsk Ornitologisk Forening sier at om lag ti prosent av fugler de kommer over er skadet av olje. De sier også at jo nærmere man er Fedje, jo større er denne prosentan-delen. Opptil femti prosent av fuglene som er observert rundt Fedje er skadet, sier Tvedt.

-Ta kontakt

Om lag 3000 fugl møtte oljedøden etter Rocknes-tragedien. Den gang vasket Tvedt og andre frivillige sjøfugl ved Horsøy på Askøy. Det skal ikke være aktuelt denne gangen.

-Omfanget av ulykken blir nok like stor denne gangen, tror Tvedt.

-Det er antakelig store mørketall med Server-ulykken. Mange fugl har antakelig sunket. Det er dessuten vanskelig å se om fugl som svømmer er skadet, sier Tvedt.

Tvedt oppfordrer personer som mener å ha egnede lokaler tilgjengelig om å ta kontakt. Ring da 906 60 734.