Vi henter og bringer og blir engstelige straks poden ikke svarer på mobilen. Vi foreldre har definitivt fått mer å gjøre.

Psykologprofessor Frode Thuen ser tre hovedårsaker til at foreldreoppdraget er utvidet.

— Utvidelsen har sammenheng med samfunnsutviklingen og vår tids fokus på risiko og beskyttelse. Økt frykt gir økt beskyttelsesbehov. Dette er en grunnleggende endring som påvirker foreldrerollen, sier Thuen, som har et eget kapittel om foreldrerollen i sin nye bok «Kunsten å være voksen».

Intimitetstyranni En annen årsak til at foreldreoppdraget er utvidet ligger i økt fokus på følelser.

— Vi ser intimitetstyranniet over alt i samfunnet. Alle snakker mer om følelser, og det preger i høyeste grad forholdet mellom foreldre og barn. Vi legger vekt på at de skal formidle følelser og indre tilstander.

Den tredje årsaken finner psykologen så å si i moderniteten.

— Før sa man at «vi gjør det fordi vi alltid har gjort det slik». Nå endres ting raskere, og det er opp til den enkelte å skape sin egen livsstil. Det gir også en mer demokratisk og forhandlingspreget oppdragelse. Og den kan være ganske slitsom, medgir firebarnsfaren.

Balansegang Han ser mye positivt i den «nye» foreldrerollen, der åpenhet og kommunikasjon verdsettes. Men det er en ulempe:

— Ved å følge ungene så tett, undergraver vi til en viss grad deres autonomi. Vi tar bort utfordringer og oppgaver som handler om at de skal finne sine styrker og ta ansvar. Dessuten kan det føre til at vi som foreldre bruker mye tid på bekymring for ting det er liten statistisk sjanse for skal skje. Bekymringer får uforholdsmessig stor plass.

Det er lettere å gå seg vill i dag, fordi foreldrerollen er blitt mer komplisert, mener Thuen.

— Det er en utfordring å finne en mellomting mellom over- og underinvolvering i ungene.

- Møter du som terapeut mange slitne foreldrepar?

— Ja, det gjør jeg. Mange går i foreldrefellen. Når de får sitt første barn, går de så opp i rollen som foreldre at det går på bekostning av forholdet.

Les mer om foreldrerollen i BTMagasinet og si din mening her.