I disse dager blir det sendt ut brev til alle som har søkt opptak på videregående skoler. Om du har søkt, kan du komme posten i forkjøpet og sjekke resultatet på denne nettsiden .

Det er 46 skoler og nærmere 18.000 elevplasser i Hordaland. Til sammen er det 18.370 søkere som håper på plass. Av disse er det 17.172 som har formell rett til videregående opplæring, eller såkalt ungdomsrett.

Velger smale studier

I Bergen er det 384 søkere med ungdomsrett som står uten plass. Opplæringsdirektøren understreker at alle disse skal få et tilbud om utdanning før studiestart, men ikke nødvendigvis på skolen de har som førstevalg.

Til sammen i Hordaland er det 553 søkere med ungdomsrett som ikke har fått tilbud. Dette er en nedgang på 119 siden i fjor.

Ifølge pressemeldingen fra Fylkesrådmannen er det liten endring i søkermønsteret for videregående utdanning. Blant annet kan man plukke ut disse trendene:

  • Nedgangen i søkere til restaurant— og matfag fortsetter
  • Det er også en nedgang i helse- og sosialfag.
  • De tradisjonelle yrkesfagene har stabile søkertall.Et av problemene er likevel at elevene velger smalt når de spesialiserer seg, og velger for eksempel brønnteknikk og kjøretøy. Utdanningsveier der det er stort behov for arbeidskraft havner lenger nede på prioriteringslisten, og har det med å bli valgt bort.

Tre opptak

Om du ikke har fått plass nå, er det liten grunn til å fortvile. Dette er nemlig det første av tre opptak til videregående skoler i høst. Svarfristen for å svare nå er 23. juli, og deretter er det nye inntak den 3. og den 15. august.

Skolestart er den 20. august, og dermed er håpet lysegrønt selv om du er blant de 553 som nå er uten plass.