— Jeg hadde to møter med rådmannen om denne saken, og orienterte ham om at det ble dyrere enn forespeilet. Blant annet ble byggearealet større enn det som lå til grunn i anbudssaken, sier Vik.

Han mener det er rådmannen som skulle tatt saken videre.

— Rådmannen var enig i at vi skulle opparbeide tomten slik at den tilfredsstilte HMS-kravene. Dette skulle vi ta opp i en budsjettjustering for 2011.

Avviser møter

Rådmann Torgeir Sæter, som nå har gått av, sier til BT at han ikke erindrer slike møter.

— Uansett må dette håndteres på en ordentlig måte og rapporteres konkret.

Sæter mener Vik, som hadde ansvaret i plan- og byggenemnden, skulle fremmet en sak for kommunestyret.

Ottar Vik selv mener formannskapet bør se på sine egne vedtak, før det rettes kritikk mot ham. Blant annet vedtok politikerne i formannskapet at barnehagen skulle romme 100 barn, mot de 80 som var nevnt i anbudet.

At ordfører Harkestad sier at dette blir en sak for Kontrollutvalget, reagerer han sterkt på.

— Det er Harkestad sin bror som gjør arbeidet på denne tomten, så han må nesten tenke på om han er habil i denne saken.

Vil ikke treffe

Det var Ottar Harkestad sin forgjenger i ordførerstolen, Olav Martin Vik (Tverrpolitisk Valliste for Øygarden), som hadde det øverste politiske ansvaret da budsjettene begynte å løpe løpsk for barnehagetomten på Toftøy. Han sitter i samme kommunestyregruppe som Ottar Vik.

Olav Martin Vik nekter å møte BT for et intervju i denne saken.

— Jeg har ingen kommentarer til dette. Dere får henvende dere til dagens politiske ledelse og administrasjonen for å få svar.

— Men du må jo svare på det som har skjedd i din tid?

— Du får ringe til administrasjonen for å få oppdaterte tall for saken. Jeg kjenner ikke dem.

Vik sier han ikke ble gjort kjent med de store overskridelsene.

— Det var snakk om at det var problemer med grunnforholdene på tomten. Men ansvaret for oppfølgingen av saken ligger hos teknisk komité i kommunestyret.

— Ble ikke du informert?

— Jeg ble vel ikke det. Men dette husker jeg ikke helt.