Dette viser ny norsk forskning. Det er Asgjerd Litleré Moi som har skrevet en doktorgrad i sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen om helsen og livskvaliteten hos norske brannskadepasienter.

— Jeg kjenner meg igjen i de beskrivelsene av tilværelsen som brannskadede Bjørn Cato Borge gir i mine intervjuer med norske brannskadepasienter, sier Moi.

Høyskolelektoren og intensivsykepleieren har hentet inn spørreskjema fra 95 pasienter og intervjuet 14 pasienter som alle har vært pasienter på brannskadeavsnittet på Haukeland.

— Det er en stor både fysisk og psykisk påkjenning å bli alvorlig brannskadet. Livet blir aldri helt slik som det var før skaden oppsto. Mange må også forsone seg med at de må leve resten av livet med varige men og funksjonshemninger.

— Kroniske smerter, nedsatt arbeidsevne eller uførhet og det å være mye alene, ser ut til å gjøre livet etter en alvorlig brannskade vanskeligere. Likevel mener de spurte at de har en like bra livskvalitet som resten av befolkningen, sier Moi.

Hun peker også på at mange opplever at de får økonomiske problemer etter skaden fordi de blir uten arbeid.

— Reglene i sykelønnsordningen gir ikke rett til full sykelønn mer enn i et år. For mange av brannskadepasientene er ikke det tilstrekkelig tid til at de kan være tilbake i arbeid etter rehabiliteringen, sier hun.