Den om lag 100 kilometer lange strekningen mellom Bergen — Voss krevde store forbedringer, og har kostet 2,5 milliarder kroner å få i stand.

Tunnelene fra Gudvangen til Lærdal er det som har kostet mest på Sognesiden. Lærdalstunnelen alene kostet 1,1 milliarder, og de tre tunnelene fra Gudvangen til Aurland kom på 1,5 milliarder.

Den strekningen som det er brukt suverent minst penger på, er veien fra Voss til fylkesgrensen ved Stalheim. Her ble veien vurdert som såpass brukbar at det ikke ble iverksatt større opprustningstiltak.