Ved månedsskiftet august/september i år hadde sykehuset brukt 64,1 millioner kroner på disse medikamentene, som hovedsakelig brukes av leddgiktpasienter. I budsjettet står det 52,7 millioner. Det betyr et overforbruk på 11,4 millioner hittil i år, opplyser informasjonssjef Mona Høgli ved Haukeland Universitetssykehus.

Nærmere 100 millioner

Ifølge årsbudsjettet for 2008 skal Haukeland bruke maks 79 millioner kroner på medisiner under TNF-kategorien i år. Prognosen så langt går ut på at man i stedet kommer til å bruke minst 95 millioner kroner.

En gjennomsnittspasient forbruker medikamenter for omkring 150.000 kroner i året. På Haukeland har man pr. i dag 789 pasienter som går fast på disse medikamentene. På landsbasis er det snakk om utgifter på drøyt en milliard kroner fordelt på om lag 7000 pasienter.

Haukeland sykehus har til nå i år fått inn 221 søknader om å få bruke de nye medikamentene. 197 av dem er innvilget. Ikke alle er nye pasienter. Medikamentene gis tidsbegrenset slik at virkningen kan vurderes.

Skjeler ikke til penger

Fungerende avdelingsleder på Revmatologisk avdeling, Johan G. Brun, sier at man får inn fem til ti nye søknader i uken.

— Vi går etter strengt medisinske kriterier. Alle som har spesielt ille symptomer og som kan ha god hjelp av medikamentene, får dem. Vi skjeler overhodet ikke til økonomien i dette. Det eneste vi forlanger, er at alle skal ha brukt vanlige medisiner tidligere, uten at det har hatt den ønskede effekt. De som får avslag er folk som uansett ikke ville hatt noen nytte av medisinen, sier han.

Foreløpig har det ikke vært noen ventelister. Alle får medisinene med en gang de er klarert.