Det hamres og bores i det tidligere aldershjemmet i Bispenggaten, idyllisk beliggende rett bak Domkirken. Huset er fortsatt en byggeplass, noe antallet håndverkere vitner om.

Likevel er huset obligatorisk stans på runden til den lokale postmannen. Han bekrefter overfor BT at det bor folk i huset. På postkassene står det to navn, mens en tredje er oppført med adressen i telefonkatalogen.

Naboer forteller at det har bodd noen i kjelleren siden i fjor høst. Tidlig i vår ble også toppetasjen fylt av leietakere. I går skal det ha flyttet ytterligere to personer inn.

Allerede i høst ble kommunens byggesaksavdeling varslet om den ulovlige innflyttingen. I juni ble kommunen på nytt varslet om saken, da bygningsarbeidere slo alarm om risikable tilstander.

Kjøpte av kommunen

Bispenggatens aldershjem ble lagt ned i 2004. Samme år solgte kommunen bygningen for 12 millioner kroner til eiendomsutvikler Binh Thanh Tran. Etter en lengre planprosess der blant andre Riksantikvaren var involvert, fikk han lov til å bygge om til 11 leiligheter.

– De kan ikke flytte inn før det er gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I juni ble det gitt for en leilighet i underetasjen, men kun for den, sier seksjonsleder Trygve Sæle i kommunens byggesaksavdeling.

Han sier at kommunen i løpet av kort tid vil foreta et tilsyn på stedet. Siden mai 2005 er det registrert 53 dokumenter om eiendommen i byggesaksavdelingen, deriblant en rekke brevvekslinger mellom avdelingen og utbygger. I mars ga kommunen stoppordre, fordi det ble bygget for store balkonger.

Samtidig ble den ulovlige bruken av kjelleren til boligformål påpekt. Naboer har dessuten flere ganger klaget på festbråk om nettene.

– Småting

– Selvfølgelig bor det folk i leilighetene, vi har sendt inn hundre ting til kommunen. Vi er snart ferdige nå, det er ikke mye igjen, sier Binh Thanh Tran til BT.

– Men du har ikke fått brukstillatelse til leilighetene som er innflyttet?

– Det er småting som gjenstår. Jeg sier deg: Uansett vil vi få tillatelse til slutt.

Tran er oppbrakt over alle problemene naboer og kommunen har laget for ham, og legger ikke skjul på at han føler seg forfulgt av dem og BT.

– Vi har gjort noen feil, men ikke ulovligheter. Jeg er vanligvis en snill mann, men ikke nå, sier en svært sint Tran.

For øvrig henviser han til Turid Elin Riisnes, som er daglig leder i firmaet Byggesakstjenester. Det er hun som står som ansvarlig søker for prosjektet.

Riisnes sier at hun ikke kjenner til at det bor mennesker i huset, med unntak av i underetasjen.

Bodde ulovlig

– Det bodde en person ulovlig i underetasjen da jeg kom inn i denne saken, i desember i fjor. Nå har vi fått midlertidig brukstillatelse for denne leiligheten, og den er bygget helt i henhold til godkjenning, sier Riisnes.

At det også bor folk i toppetasjen, har hun ingen kommentar til.

– Det vet jeg ikke noe om. Da må du snakke med Tran. Jeg kan ikke snakke på vegne av ham.

Anmodningen om brukstillatelse for underetasjen ble sendt 14. april og innvilget 12. juni. Da hadde det bodd folk der ulovlig i minst syv måneder.

– Vi har gjort enormt mye arbeid med huset de siste månedene, og fulgt påleggene fra kommunen. Nå er vi nesten i mål, sier Riisnes.

I et brev til kommunen 29. juni skriver hun at prosjektet fortsatt er under utførelse og ikke kan meldes som ferdig. Plan— og bygningsloven slår fast at «tiltaket må ikke brukes før ferdigattest er gitt» (se faktaboks).

fakta/Binh Thanh Tran

— 38 år gammel, født i Saigon i Vietnam.

— Kom til Bergen i 1988. Har flere familiemedlemmer i Bergen som kom som båtflyktninger på 80-tallet.

— Jobbet som sølvsmed i ti år.

— Kjøpte sin første bygård i 1994. Siden er det blitt flere eiendommer.

— Tran står som eier av to adresser i Hans Holmboes gate, en i Håkonsgaten, en i Fjell, en i Tidemands gate samt Bispenggaten.

— Fikk oppmerksomhet da han bød 30 millioner for Rådhuskvartalet i 2002 og ønsket å lage kjøpesenter i kvartalet. Deretter lanserte han planer for å bygge det gamle fengselet om til leiligheter.

— I 2004 hadde Tran 28.074 kroner i skattbar inntekt og null i formue. Året før var inntekten 443.300 og formuen 7,66 millioner.

BOLIG OG BYGGEPLASS: Det tidligere aldershjemmet i Bispengsgaten har i lengre tid fungert som bolig. Menarbeidene med å bygge om huset er fortsatt ikke fullført, og utbygger Binh Thanh Tran har kun brukstillatelse tilen leilighet. (FOTO: KNUT EGIL WANG)