Statsminister Erna Solberg mener at gjennomsnittsstandarden for europavei på Vestlandet generelt er vesentlig dårligere enn på Østlandet.

Da Aftenposten sist uke kjørte E39 fra Stavanger til Klett, gjensto ett mørkt felt før hele den nye traseen var klar fra regjeringen.

På grensenmellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, den siste åpne veibiten i nye E39, har slaget stått mellom:

  • Kvivsvegenmellom Hornindal og Volda, det såkalt indre alternativ.
  • Stigedalen,fra Anda-Lote (der det går ferge i dag) og til Volda, det såkalte midtrealternativ.

Billigste alternativ vant

Nå sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten at beslutningen er tatt. Kvivsvegen, der Solberg selv deltok i åpningen av en strekning i september 2012, vant.

- Jeg har spesielt kjørt mye på E39 mellom Bergen og Ålesund, også om vinteren. Det er strekk her som har fantastisk natur, men som er trafikkfarlige. Ettersom flere viktige strekninger på Østlandet har fått firefelts vei, som i Vestfold og i Østfold, har E39 seilt opp som en spesielt ulykkesbelastet strekning, sier hun.

Ingen stor suksess i dag

Statsminister sier alternativet med Kvivsvegen vant fordi det blir billigere. Ikke minst fordi staten allerede har brukt betydelige summer her. Bare på Kvivsvegen er det brukt over en milliard kroner.

Flere stemmer lokalt hevder imidlertid at Kvivsvegen ikke er noen stor suksess. Det går i dag vel så mye trafikk via Stranda-Sykkylven og via Folkestad og fergen til Volda.

Lokalt blir protestene også sterke fra det tapende prosjektet «Nordfjordkryssing». Organisasjonen, en blanding av kommuner, banker og andre næringsinteresser, har argumentert med at to ferger som binder sammen Nordfjord og Søre Sunnmøre kunne avvikles med vei gjennom Stigedalen.

Lover høyere trykk på E39

Veivesenet gikk inn for Kvivsvegen, mens de som kvalitetssikret løsningene gikk for Anda-Lote.

Nå er imidlertid avgjørelsen tatt, sier Solberg.

- Og dermed blir det mulig å skape høyere trykk rundt prosjektet. Nå kan vi begynne med detaljplanleggingen. Jo raskere veivalgene tas, jo lettere blir det å få fortgang i arbeidet med dette, sier hun.

- Hva er neste trinn?

- Vi vil se på finansiering av de ulike fjordkryssingene. Hordfast (Stord-Bergen) ligger langt fremme, det gjør også Møreaksen (over Romsdalsfjorden, Ålesund-Molde).

Kommenterer ikke veiselskap

- Ifølge prosjektleder i Veivesenet, Olav Ellevset, avhenger nå alt av hvordan prosjektet blir organisert og finansiert?

- Vi må ha det økonomiske på plass. Vi jobber med det store veiselskapet, men kan ikke si mye om det nå.

- Blir eller blir ikke fergefri E39 lagt under selskapet?

- I dag kan jeg ikke svare ja eller nei, eller om deler av prosjektet blir det.

- Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa under Veikonferansen i Bergen i vår at Veiselskapet ikke skal involveres i politisk strid. Men det blir det vel uansett, om detaljene for traseen på Vestlandet?

- Ja, men idet veiselskapet måtte overta et prosjekt vil hovedlinjene være avklart. Det er det viktigste, sier Solberg.