Da skal menighetsprest Børge Ryland lønnes som vikarprest av Nordhordland prosti. Det påfølgende halve året klarer de to nordhordlandsmenighetene å skrape sammen til prestens lønn.

— Vi er de første til å beklage at vi ikke har råd til å lønne Ryland hele neste år. Hele kommunen er rammet av nedskjæringer og vi må kutte vår del som er 200.000 kroner. De andre stillingene er små og ville ikke monnet. I 2006 må vi kutte enda mer, sier kirkevergen i Austrheim, Bodil Monslaup.